POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.10.2020 - 06.10.2020
Péče o zeleň v praxi - Gmünd, Rakousko
Typ akce: Seminář
29.09.2020 - 30.09.2020
Konference ve Spolkovém domě ve Slavonicích a exkurze ve Strmilově, Mutišově a Slavonicích.
Typ akce: Konference
07.03.2020 - 07.03.2020
Seminář k získání zkušeností při roubování a péči o ovocné stromy v přírodní zahradě.
Typ akce: Seminář
01.02.2020 - 01.02.2020
bezrašelinové substráty, trvalky, kompostování, substráty, hnojiva, vermikompost, výroba hnojiva
Typ akce: Seminář
31.01.2020 - 31.01.2020
Druhově pestré porosty - zakládání, význam, péče. Původní keře, zahrady pro motýly a květnaté louky
Typ akce: Seminář
22.11.2019 - 22.11.2019
Seminář je pro členy obecních a městských samospráv – starosty, místostarosty, zastupitele, úředníky městských úřadů, učitele, vlastníky půdy i zemědělce, širokou veřejnost.
Typ akce: Seminář
26.10.2019 - 26.10.2019
Seminář k získání teoretických i praktických zkušeností při výsadbě a následné péči o ovocné dřeviny v přírodní zahradě.
Typ akce: Seminář
19.10.2019 - 19.10.2019
Jezírka, bio bazén, rybník, dešťový záhon, zelená střecha
Typ akce: Ostatní
17.10.2019 - 18.10.2019
Dvoudenní exkurze pro zástupce obecních samospráv do oblasti Strážnicka a mikroregionu Horňácka
Typ akce: Ostatní
02.10.2019 - 02.10.2019
Seminář především pro pracovníky údržby zeleně a péče o sportovní hřiště.
Typ akce: Seminář
28.09.2019 - 28.09.2019
Jezírka, bio bazén, rybník, dešťový záhon, zelená střecha
Typ akce: Ostatní
13.09.2019 - 14.09.2019
Seminář a exkurze na téma použití trvalek a výsadba veřejných ploch.
Typ akce: Seminář
06.09.2019 - 07.09.2019
Lipka se na svých pracovištích může pochlubit již pěti certifikovanými přírodními zahradami. Zahrada na Lipové je plná zvukových prvků a vzdělávacích pomůcek využitelných i pro nevidomé či slabozraké. Zahrada na Kamenné je zase ukázkou městské zahrady, kde je účelně využit každý centimetr. Zahrada Rozmarýnek láká děti i dospělé množstvím herních prvků, při jejichž využívání se dozvídají víc o životě zvířat i rostlin. Zahrada Jezírka má nejblíže k lesnímu biotopu, ale návštěvníci tu naleznou i vyvýšené záhony s bylinkami a zeleninou. Navštívili jsme také zbrusu novou Zahradu U řeky a nenechali si ujít Husovickou zahradu Žilkových.
Typ akce: Ostatní
05.09.2019
Odborná studie na téma "Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na klimatické změny", autorem je Ing. Jaroslav Šíma, DiS.
Typ akce: Ostatní
05.09.2019
Katalog rostlin jehož podkladem je odborná studie, která byla zpracována na téma: "Druhy rostlin vhodné pro zelené prostory vzhledem ke schopnosti adaptace na klimatické změny".
Typ akce: Ostatní
22.06.2019 - 22.06.2019
Zahradnická škola Langenlois, Kittenbergerovy zahrady, soukromá zahrada v Ziersdorfu
Typ akce: Ostatní
15.06.2019 - 15.06.2019
Exkurze na téma veřejná zeleň: Die Garden Tulln a Kirchberg am Wagram
Typ akce: Ostatní
05.06.2019 - 05.06.2019
Exkurze pro veřejnost po třech chlumanských přírodních zahradách Malá zahrada, zahrada KY.BY, zahrada U Vyšaty
Typ akce: Ostatní
23.05.2019 - 23.05.2019
V Lednici se 23.5.2019 v rámci projektu Klimatická zeleň ATCZ142 konala mezinárodní konference „Stromy v krajině jako adaptační opatření na změnu klimatu“.
Typ akce: Konference
11.05.2019 - 12.05.2019
Vzdělávací seminář s exkurzemi pro odborníky
Typ akce: Školení
04.05.2019 - 04.05.2019
Seminář pro širokou veřejnost k získání teoretických i praktických zkušeností při péči o ovocné dřeviny v přírodní zahradě - Veverčí Dvůr Roseč
Typ akce: Seminář
11.04.2019 - 11.04.2019
Exkurze po výsadbách v blízkosti Vodňan, Stožic a okolí, exkurze do moštárny v rámci intenzivního ovocnářství regionu
Typ akce: Seminář
03.04.2019 - 03.04.2019
Seminář je pro členy obecních a městských samospráv – starosty, místostarosty, zastupitele, úředníky městských úřadů, učitele, vlastníky půdy i zemědělce, širokou veřejnost.
Typ akce: Seminář
25.03.2019 - 25.03.2019
Obec Röschitz, Natur im Garten, spolek Přírodní zahrada z.s. a Země Dolní Rakousko pořádali seminář pro pracovníky údržby zeleně. Souřástí programu bula přednáška: Přehled strojů a metod k regulaci plevelů bez pesticidů a tipy pro výběr správného povrchu či dlažby. Předvedli jsme si příklady trvale udržitelných prvků, skladby rostlin a tipy na vhodnou ekologickou péči. Následovala ukázka strojů/technologií na hřbitově - stroje a zařízení, které jsou vhodné pro speciální péči o hřbitovy a parky bez pesticidů (štěrk, vodopropustné zpevněné povrchy, dlažba).
Typ akce: Seminář
22.03.2019 - 24.03.2019
Vzdělávací seminář s exkurzemi pro odborníky
Typ akce: Školení
25.11.2018 - 25.11.2018
Ukázka výsadby stromů a péče o ně, odborná přednáška
Typ akce: Seminář
29.10.2018 - 29.10.2018
Pro velký zájem jsme opakovali seminář z 20.10.2018. Druhý seminář v ukázkové přírodní zahradě Lesánek se uskutečnil za účasti 17 účastníků. Teoretická část přinesla informace o základech výsadby a ošetřování ovocných stromů a keřů. V praktické části byla zařazena ukázka výsadby stromů a keřů a také ukázka sklizně a posklizňového zpracování ovoce.
Typ akce: Seminář
20.10.2018 - 20.10.2018
Seminář v ukázkové přírodní zahradě Lesánek se uskutečnil za účasti 30 účastníků. Teoretická část přinesla informace o základech výsadby a ošetřování ovocných stromů a keřů. V praktické části byla zařazena ukázka výsadby stromů a keřů a také ukázka sklizně a posklizňového zpracování ovoce.
Typ akce: Seminář
09.10.2018 - 09.10.2018
Výměna zkušeností a exkurze na téma Přírodě blízká zeleň za účasti 12 účastníků. V rámci exkurze jsme navštívili přírodní zahradu Anastázie a komunitní zahradu Nebe na zemi v Rudolfově u Českých Budějovic. Další návštěva vedla na přírodní zahradu v Radonicích a na ukázku veřejné zeleně v Ševětíně.
Typ akce: Ostatní
08.10.2018 - 08.10.2018
Výměna zkušeností a exkurze na téma Přírodě blízká zeleň za účasti 21 účastníků. V rámci exkurze jsme navštívili přírodní zahradu společnosti dm, školní zahradu MŠ Lipenská a zahradu v areálu campusu Přírodovědecké fakulty JČU a BC AVČR.
Typ akce: Ostatní
02.10.2018 - 02.10.2018
Dne 2.10.2018 se v Retzu konal seminář Řez ovocných stromů u silnic. Organizátory byl spolek Natur im Garten a spolek Přírodní zahrada z.s. Cílovou skupinou byli pracovníci údržby veřejné zeleně měst a obcí. Akce se zúčastnilo 40 účastníků.
Typ akce: Seminář
26.09.2018 - 26.09.2018
Dne 26.9.2018 se uskutečnil seminář Založení a péče o květnaté louky v rámci akcí péče o zeleň v praxi, určené pro údržbáře veřejné zeleně. Konal se v rakouském Ottensteinu. Zúčastnilo se ho 22 osob z ČR i Rakouska.
Typ akce: Seminář
05.05.2018 - 05.05.2018
Seminář na téma Péče a obnova starých ovocných sadů se uskutečnil 5.5.2018 v Borotíně ve spolupráci se Selskou zahradou Lesánek. Akce se zúčastnilo 20 osob.
Typ akce: Seminář