POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.03.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

928 030,72 €

Číslo projektu:

ATCZ264

Zkratka:

JH Neu digital / JH Nově digitalní

Vedoucí partner:

Moravská galerie v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Táňa Šedová

Partneři projektu:

  • MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst
  • Město Brtnice
  • New Design University Privatuniversität GesmbH

O projektu:

Cílem projektu je zprostředkování společného kulturního dědictví (Wiener Werkstätte, osoba Josefa Hoffmanna) vč. inovativní interpretace Hoffmannova odkazu prostřednictvím moderních technologií.

Nejnovější události

06.12.2022 - 31.12.2025
Stálá expozice Posel krásy představuje stěžejní umělecké realizace Josefa Hoffmanna, díky nimž je považován za jednoho z nejdůležitějších architektů a designérů první poloviny 20. století. Stál u zrodu vídeňské moderny a byl vůdčí osobností uměleckořemeslných dílen Wiener Werktstätte. O nesporném významu Hoffmannova díla svědčí i skutečnost, že představuje zdroj inspirace i pro dnešní tvůrce. Expozice tak představuje i díla současných umělců. Po úpravách rodného domu Josefa Hoffmanna, zahrady a stodoly vnímají návštěvníci jeho mimořádnou atmosféru v ucelenější podobě.
Typ akce: Výstava
25.09.2022 - 30.10.2022
V rámci dvou workshopů měli rakouští a čeští studenti možnost vytvořit nový přístup k Hoffmannovu kulturnímu dědictví a reagovat na jeho dílo dnes aktuálním způsobem.MAK Design Camp 2018/2019 se zaměřil na vnímání a zatraktivnění Hoffmannova rodného domu jako kreativního místa. Workshopy vedly k vzniku designových prototypů pro muzeum a jeho přímé okolí, které odrážejí Hoffmannovo designové myšlení. Workshop NDU s názvem „Reinterpretace Hoffmanna“, který následoval v roce 2022, se tematicky zabýval Hoffmannovými zdroji inspirace a jeho vtahem k lidovému umění. Výsledky – objekty ve formě masek – vznikly digitálním a analogovým trojrozměrným ztvárněním vybraných Hoffmannových vzorů.
Typ akce: Výstava
05.07.2022 - 06.07.2022
První týden prázdnin se dětem ve věku 10 - 14 let otevřeli brány New Design University aby objevili návrhy Josefa Hoffmanna a Wiener Werkstätte na designérském workshopu.
Typ akce: Workshop

Podrobnější informace

Cílem projektu je digitalizace, zpřístupnění a zprostředkování kulturního dědictví široké veřejnosti, které Josef Hoffmann zanechal v programové oblasti. Projekt je zaměřen na současnou interpretaci Hoffmannova odkazu, která vyžaduje inovativní didaktiku. Prostřednictvím realizace výstav včetně doprovodných vzdělávacích programů vytváříme impuls pro kulturní turismus a městský cestovní ruch. Využití nových médií při zprostředkování hmotného kulturního dědictví představuje prostředek pro oslovení široké veřejnosti s celosvětovým dosahem za účelem iniciace jejího zájmu o tvorbu J. Hoffmanna a Wiener Werkstätte, která bude mít po rozvolnění proti-pandemických opatření za následek zvýšení počtu zahraničních návštěvníků v městech projektových partnerů.

Výstupy projektu

Investiční aktivity:

  • přestavba stodoly ve dvoře Muzea Josefa Hoffmanna na multifunkční prostor
  • oprava hrobů rodiny J. Hoffmanna

Neinvestiční aktivity:

  • Digitální prezentace díla J. Hoffmanna
  • krátké filmy a vizualizace
  • 3D expozice v muzeu J.Hoffmanna v Brtnici a 3D prezentace první prodejní místnosti WW v MAK ve Vídni
  • Vzdělávací programy
  • Naučná stezka (mobilní aplikace)