POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období. 

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.

Datum zahájení příjmu projektových žádostí v novém programovém období se blíží!
27.03.2023

V pátek 31. března 2023 v 16:00 hodin bude v elektronickém monitorovacím systému Jems zveřejněna první výzva pro příjem projektů.

Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
14.12.2022

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně
21.11.2022

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Slavnostní zahájení Programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
14.10.2022

Zveme Vás na slavnostní zahájení nového programového období!

POZVÁNKA na bilaterální konferenci
13.10.2022

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno

Dne 19. září 2022 se uskutečnila v Praze konference k programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
20.09.2022

Tématem konference, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo schválení nového programu Evropskou komisí. Slavnostního oznámení schválení se zúčastnili zástupci programových partnerů obou států. Pozvání přijala i rakouská velvyslankyně paní Bettina Kirnbauer a velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jiří Šitler.

Ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
12.09.2022

Dne 12. září 2022 se uskutečnil v dolnorakouském St. Pöltnu ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027.

Interreg Volunteer Youth
25.08.2022

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg

Staňte se součástí naší databáze expertů!
11.07.2022

Program Interreg Rakousko-Česko 2021-2027 hledá za účelem zajištění hodnocení kvality projektů spolupracovníky, kteří disponují odbornými znalostmi v souladu s programovými prioritami. Více informací neleznete zde

Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí
23.06.2022

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Projekt Plastocyan oceněn cenou Sustainability Award za rok 2022
22.06.2022

Partneři projektu Plastocyan (Centrum Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v.v.i., Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH, Technische Universität Wien) získali druhé místo  v kategorii "Výzkum" při udílení prestižních cen Sustainability Award rakouského Spolkového ministerstva školství, vědy a výzkumu. 

Gratulujeme!

Úspěch v soutěži Památka roku 2021
22.04.2022

Centrum Louka v objektu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě se stalo vítězem jihomoravského krajského kola soutěže Památka roku 2021 v kategorii velké stavby (cena rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH).

Video: Zelený pas
14.04.2022

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Video: HARDIS
04.04.2022

EC-Day: Wood is good! Dřevo je vyhledávaný, ale velmi složitý materiál. V důsledku klimatických změn bude v lesích Rakouska a České republiky v budoucnu více listnatého než jehličnatého dřeva. Dřevozpracující průmysl, který se dosud specializoval na měkké dřevo jehličnatých stromů, potřebuje informace o zpracování tvrdého dřeva listnatých stromů. Tyto informace jsou v rámci projektu zpracovávány a zpřístupňovány.

Video: Fond malých projektů
29.03.2022

Společné zahájení přeshraničních aktivit. To je základní myšlenka fondu malých projektů, který zakotvuje evropskou myšlenku na regionální úrovni. Sousedské vztahy se navazují při sportovních a kulturních akcích.

Video Remap
23.03.2022

Vědecký tým projektu ReMaP vyvíjí nové hořčíkové slitiny, které lze vyrábět jako 3D výtisky pro použití v lehkých konstrukcích a jako implantáty. Interreg vytváří technologie!

Podpořte rekonstrukci budovy staré školy v Louckém klášteře v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2021!
15.03.2022

Ve dnech 14.–31. března 2022 se můžete zapojit do soutěže o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji a pomoci získat cenu veřejnosti pro rekonstruovanou budovu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě. Hlasovat je možné formou sms zprávy ve tvaru PAMATKA 22 odeslanou na telefonní číslo 736 301 599. Bližší informace o soutěži najdete na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.asp.

Video: Region Renaissance
14.03.2022

EC-Day: Po starých stopách s moderní technologií. V projektu Renesance regionu se prostřednictvím aplikace znovu připomínají zapomenutá místa a kulturní a přírodní památky ve Waldviertelu, jižních Čechách a na Vysočině a rozšiřuje se infrastruktura podél cyklotras.

VIDEO: Zdravější kuřata
09.03.2022

EC-Day: Poptávka po kuřecím mase je stále vysoká. Cílem projektu Inpomed je zlepšit zdravotní stav zvířat v produkčních chovech. Vědecké výsledky využívají veterináři v praxi.

ZMĚNA SAZEB PRO PRACOVNÍKY V PROJEKTECH
01.03.2022

!!!POZOR - ZMĚNA SAZEB PRO PRACOVNÍKY V PROJEKTECH PODPOŘENÝCH Z PROGRAMŮ PŘESHRANIČNÍ, NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE!!!

Video: Rybník Olšina
27.02.2022

Naučná stezka Olšina dlouhá 7 kilometrů provede návštěvníky po souši, mokřady i nad vodou okolo stejnojmenného rybníka. Tato oblast byla po dlouhou dobu součástí Boletického vojenského újezdu. Cestou se návštěvník může těšit na vyhlídková místa, plovoucí molo, most připomínající bobří hráz, ptačí budku v lidské velikosti a mnoho dalších zajímavostí.

Online přednáška INTERREG na univerzitní úrovni
21.02.2022

Využijte iniciativy Evropské komise a zúčastněte se bezplatného cyklu přednášek o územní spolupráci 7.3.2022 – 24.4.2022.

VIDEO: HTPO
18.02.2022

Voda z hlubokých horninových vrstev dokáže hodně! Její teplo lze využít k vytápění a vysoký obsah minerálů je prospěšný pro vaše zdraví. Projektový tým pracuje na koncepci přeshraničního využití ložisek termální vody v okolí Laa/Pasohlávky tak, aby bylo možné tento zdroj udržitelně využívat.

14. Monitorovací výbor – poslední schválené projekty v programovém období 2014-2020
15.02.2022

Dne 15. prosince 2021 se konal 14. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, na kterém byly schváleny projekty za 4,3 mil. Euro.

VIDEO VR Edu Net
15.02.2022

Wow! Virtuální a rozšířená realita!

Projektový tým VReduNet využívá velký potenciál VR a AR k tomu, aby školení a vzdělávání bylo praktičtější. S brýlemi pro virtuální realitu lze například zobrazit všechny kosti v těle ve 3D, včetně jejich názvů.

Evropský týden regionů
11.02.2022

Výbor regionů společně s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro regionální politiku pořádá ve dnech 10. - 13. října 2022 každoroční Evropský týden regionů a měst.