POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Online přednáška INTERREG na univerzitní úrovni

Využijte iniciativy Evropské komise a zúčastněte se bezplatného cyklu přednášek o územní spolupráci 7.3.2022 – 24.4.2022.

DG REGIO v rámci společné iniciativy Evropské komise a konsorcia vedeného Štrasburskou univerzitou pořádá MOOC o územní spolupráci ve všech jejích rozměrech. MOOC je zkratka pro masivní otevřený online kurz. Zkrátka univerzitní kurz, který je zcela online a kterého se může zúčastnit kdokoli a kdekoli. Je to jeden z inovativních prostředků, které se dnes ve vysokoškolském vzdělávání používají k podpoře sdílení znalostí.

 

Tento konkrétní MOOC má dva obecné cíle:

- Zlepšit znalosti Evropanů o územní spolupráci v Evropě.

- Podporovat budování znalostí o souvislostech a dopadech územní spolupráce, zejména podporou širšího využívání směrů výzkumu zabývajících se územní spoluprací ve všech jejích rozměrech ze strany vysokoškolských a výzkumných institucí.

 

Cílové skupiny jsou velmi rozmanité a zahrnují:

- Akademická obec (např. studenti/výzkumníci).

- Realizátoři územní spolupráce (např. programové orgány, předkladatelé projektů, partneři).

- Jednotlivci a organizace žijící v příhraničních regionech, kteří chtějí podpořit rozvoj svého přeshraničního regionu.

- Jednotlivci a organizace zapojení do provádění makroregionálních strategií.

 

Kurz se uskuteční 7.3.2022 - 24.4.2022.

Další informace naleznete na adrese http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/ 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.