POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období. 

Potencionální žadatelé byli seznámeni s obecnými pravidly Programu, včetně výše finanční alokace. Důraz byl kladen na tvorbu rozpočtu s ohledem na způsobilé výdaje a nové formy vyúčtování. Účastníkům semináře byl prezentován nový monitorovací systém Jems.

Prezentace Regionálních subjektů                               Prezentace Společného sekretariátu

Termíny pro podávání projektových žádostí naleznete zde

Ve 2. polovině května pro Vás připravujeme online webináře, kde se budeme podrobně věnovat monitorovacímu systému Jems a zjednodušenému vykazování nákladů (zejména osobním nákladům). O termínu Vás budeme informovat na našich webových stránkách. 

 

Všem zájemcům o náš program děkujeme za účast a těšíme se na kvalitní projekty! 

 

 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.