POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

REGIONÁLNÍ SUBJEKTY V ČESKÉ REPUBLICE

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor grantů a evropské integrace

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
www.kraj-jihocesky.cz

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor regionálního rozvoje

Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
www.kr-jihomoravsky.cz

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor regionálního rozvoje

Žižkova 57
587 33 Jihlava
www.kr-vysocina.cz

REGIONÁLNÍ SUBJEKTY V RAKOUSKU

Úřad Spolkové vlády Dolní Rakousko
Odbor pro mezinárodní a evropské záležitosti

Landhausplatz 1
A – 3109 St. Pölten
www.noel.gv.at

Úřad Spolkové vlády Horní Rakousko
Oddělení územního plánování, Koordinační úřad pro regionální politiku EU

Bahnhofplatz 1
A - 4021 Linz
www.land-oberoesterreich.gv.at

Verena Stemmer-Baumgartner, BA, BSc. (ab 15. März 2022 in Karenz)

Úřad Spolkové vlády Vídeň
Odd. magistrátu MA 27 Evropské náležitosti
Oddělení podpor Evropské unie – Mezinárodní spolupráce

Friedrich Schmidt Platz 3
A - 1082 Wien
www.wien.gv.at