POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Webináře pro žadatele měly úspěch!

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Webinářů se zúčastnilo celkem 110 osob a dle pokládaných dotazů účastníků webinářů je zřejmé, že přípravy na předložení projektových žádostí do prvního kola jsou v plném proudu.

Pro ty z Vás, kteří jste se webinářů nemohli zúčastnit jsou k dispozici následující prezentace a videa:

Využijte na našich webových stránkách záložku FAQ, kde naleznete seznam otázek a odpovědí k předkládání projektových žádostí, které jsme obdrželi během proběhlých seminářů a webinářů. Odkaz zde.

Důležitá upozornění:

  • Nenechávejte podání projektové žádosti na poslední chvíli!
  • Konzultujte projektové žádosti s Regionálními subjekty/Společným sekretariátem. Doporučujeme zejména konzultace k nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů.

 

Těší nás Vás zájem o realizaci přeshraničních projektů!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období. 

Otevření výzvy k předkládání projektových žádostí programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027!
31.03.2023

Dovolujeme si oznámit, že dne 31. března 2023 v 16.00 byla otevřena výzva k předkládání projektových žádostí.