POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
POZVÁNKA na bilaterální konferenci

VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ

22. listopadu 2022 VIDA – Moravian Science Centre Brno

Partneři projektu ATCZ 1 Connecting Regions AT-CZ Vás zvou na bilaterární konferenci VĚDA, VÝZKUM a INOVACE v přeshraničním regionu AT-CZ.

V rámci konference budou představeny best practice projekty z programového období 2014-2020 a zástupce Národního orgánu představí výhled na nové programové období Programu INTERREG Rakousko - Česko 2021-2027.

Přihlašování je možné na adrese: knettigova.monika@jmk.cz.

Detailní informace o programu semináře naleznete v pozvánce.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.