POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Dne 19. září 2022 se uskutečnila v Praze konference k programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027

Tématem konference, kterou pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo schválení nového programu Evropskou komisí. Slavnostního oznámení schválení se zúčastnili zástupci programových partnerů obou států. Pozvání přijala i rakouská velvyslankyně paní Bettina Kirnbauer a velvyslanec České republiky v Rakousku pan Jiří Šitler.

Zástupkyně Řídícího orgánu paní Kathrin Huber představila nový program, který bude podporovat bilaterální česko-rakouské projekty, jejichž společným znakem je jejich přeshraniční dopad na společné území. Informace o programu naleznete zde.

Na závěr konference náměstek ministra pro místní rozvoj ČR pan Jan Fluxa, pan Martin Eichtinger – zemský radní  vlády Dolního Rakouska, paní Pia Maria Wieninger – poslankyně Vídeňského zemského sněmu a zastupitelstva města Vídně, a pan Markus Achleitner – zemský radní vlády Horního Rakouska, podepsali Prohlášení o společné podpoře přeshraniční spolupráce na programové období 2021-2027.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.