POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Podpořte rekonstrukci budovy staré školy v Louckém klášteře v soutěži Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2021!

Ve dnech 14.–31. března 2022 se můžete zapojit do soutěže o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji a pomoci získat cenu veřejnosti pro rekonstruovanou budovu staré školy v Louckém klášteře ve Znojmě. Hlasovat je možné formou sms zprávy ve tvaru PAMATKA 22 odeslanou na telefonní číslo 736 301 599. Bližší informace o soutěži najdete na https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.asp.

Budova staré školy ve Znojmě byla rekonstruována v rámci projektu ATCZ171 Centrum obnovy společného kulturního dědictví / Zentrum für Erneuerung des gemeinsamen Kulturerbes. Cílem projektu bylo vytvoření Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL), které se bude systematicky zabývat udržitelnou obnovou památkových objektů, areálů a historických sídel a bude rozvíjet přeshraniční spolupráci při obnově a propagaci společného kulturního dědictví.

Po rekonstrukci bude budova sloužit jako společenské a vzdělávací centrum, bude zde umístěna expozice o stavebním vývoji Louckého kláštera, lapidárium, dílny se zázemím pro školení a kurzy řemesel. V prvním patře objektu vznikne nové informační centrum. Součástí rekonstruované budovy je také víceúčelový sál, který bude sloužit pro pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.