POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Video: Zelený pas

EC-Day: Železná opona už Evropu neodděluje, ale spojuje! V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla prodloužena cyklostezka Stezka železné opony.

Železná opona rozdělovala Evropu po celá desetiletí. Na dlouho nepřístupném území se však mohla nerušeně rozvíjet flóra a fauna, takže Zelený pás je dnes nejdelší ekologickou sítí na světě, která se táhne od severní Evropy až k Černému moři.

Na bývalém hraničním pásu, který dnes již nerozděluje, ale spojuje, vznikla z iniciativy europoslance Michaela Cramera cyklostezka dlouhá 10 400 km. V rámci projektu "Kultura a příroda na zeleném pásu" byla cyklostezka prodloužena podél hranice mezi Rakouskem a Českou republikou.

Podívejte se na krásné a informativní video o nové trase, která byla v roce 2021 vyhlášena "Cyklotrasou roku", a možná se na ni brzy sami vydáte.

 

Podívejte se na video zde.

 

Rádi bychom poděkovali projektovému týmu za skvělé video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.