POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Program INTERREG VI-A Rakousko - Česko 2021 - 2027 byl schválen Evropskou komisí

Dne 16. června 2022 byl Evropskou komisí schválen program INTERREG VI-A Rakousko – Česko 2021-2027. 

Nový program navazuje na program Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020 a pokračuje v podpoře projektů přeshraniční spolupráce. 

Celkem je z Evropského fondu pro regionální rozvoj k dispozici v novém období na kofinancování projektů 86.821.148 €. 

Projektové žádosti bude možné předkládat již na podzim 2022!

Pro lepší přístup k informacím o novém programovém období jsme pro Vás na našich webových stránkách připravili speciální sekci „Programové období 2021 – 2027“, kde pro Vás budeme postupně zveřejňovat jak novinky o Programu, tak informace k předkládání žádostí.

Nechcete-li přijít o novinky z našeho Programu, registrujte se k odběru našeho Newslettru.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Společný sekretariát.

Těšíme se na spolupráci!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.