POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Video: Rybník Olšina

Naučná stezka Olšina dlouhá 7 kilometrů provede návštěvníky po souši, mokřady i nad vodou okolo stejnojmenného rybníka. Tato oblast byla po dlouhou dobu součástí Boletického vojenského újezdu. Cestou se návštěvník může těšit na vyhlídková místa, plovoucí molo, most připomínající bobří hráz, ptačí budku v lidské velikosti a mnoho dalších zajímavostí.

V pohraniční oblasti, která byla dlouhou dobu uzavřená a nepřístupná veřejnosti, se podařilo zachovat významné prvky přírodního a kulturního dědictví. Tato evropsky chráněná území (např. evropsky významné lokality Boletice, Šumava, Šumavské a Mlýnské údolí) začínají být v současné době zároveň stále více navštěvovanými oblastmi. Velká část veřejnosti si neuvědomuje, že se jedná o chráněná území, a nechová se podle toho. Z tohoto důvodu se partneři projektu rozhodli společně představit tyto oblasti, které jsou bohaté na přírodní a kulturní prvky, návštěvníkům za hranicemi tím, že je budou informovat o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a zpřístupní je, konkrétně v okolí nové národní přírodní památky Olšina. Za tímto účelem budou v rámci projektu realizována vzájemně provázaná investiční opatření. Bude vybudována naučná stezka kolem rybníka Olšina a návštěvnické centrum Olšina pro přeshraniční aktivity.

 

Podívejte se zde na projektové video!

 

Děkujeme projektovému týmu za video!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.