POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027

Dne 12.12.2022 se uskutečnilo slavnostní zahájení programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rakouském městě Retz.

Pan Martin Eichtinger, zemský radní pro evropské záležitosti (Dolní Rakousko), a pan Jan Fluxa, náměstek ministra pro místní rozvoj, přivítali na 250 účastníků z Rakouska i České republiky.

Následně se na pódiu se svými příspěvky vystřídali zástupce velvyslanectví ČR v Rakousku pan Jakub Novák a zástupce Evropské komise pan Robert Spisiak, kteří zdůraznili významný příspěvek Programu k rozvoji regionu. Poté byl ze strany Řídícího orgánu a Společného sekretariátu představen nový Program. V rámci panelové diskuse „Priority, očekávání a zásady z pohledu zúčastněných regionů“ zdůraznili zástupci českých krajů a zemských vlád, že se těší na zajímavé a udržitelné projekty v novém programovém období. Dopolední program zakončil svým motivačním projevem profesor Markus Hengstschläger.

V druhé části programu se konaly workshopy dle priorit Programu. V nich byly představeny hlavní novinky, které nové programové období přináší.

Zástupci regionálních subjektů seznámili účastníky se čtyřmi tematickými prioritami a sedmi specifickými cíli, které byly pro nové monitorovací období zvoleny. Zároveň vysvětlili intervenční logiku Programu a příspěvek navrhovaných opatření na úrovni projektů k řešení výzev programového území. Zdůrazněn byl také aspekt přeshraničního zaměření projektů a jejich dopad, udržitelnost a přenositelnost výstupů v programovém území.

Zástupci Společného sekretariátu prezentovali nový monitorovací systém Jems. Účastníci workshopů se zajímali zejména o nové zjednodušené metody vykazování nákladů, které zde byly poprvé představeny.

Účastníci využili příležitosti položit otázky týkající se budoucího rámce Programu, jeho zaměření a plánování projektů.

 

Co bude následovat?

V současné době finalizujeme příručku a doplňující pokyny. Veškeré podklady zveřejníme do konce ledna 2023 na našich webových stránkách www.interreg.at-cz.eu (příp. www.at-cz.eu). Od února 2023 budou pro žadatele organizovány semináře.

 

Chcete dostávat pravidelné informace o Programu?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru nebo nás sledujte na Facebooku či Linkedln!

 

Řídící orgán děkuje všem za účast!

Těšíme se na první podané projekty. Termíny výzev naleznete zde

 

Prezentace Řídící orgán

Prezentace Regionální subjekty

Prezentace Společný sekretariát

 

 

 

   

 

 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.