POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Interreg Volunteer Youth

Umožněte stážistovi nahlédnout do vašeho projektu Interreg

Rok 2022 je Evropským rokem mládeže a Evropská komise a Sdružení evropských příhraničních regionů (AEBR) se zavázaly podporovat mladé lidi v tom, aby se stali aktivními občany a hybateli pozitivních změn. Za tímto účelem bude pokračovat dobrovolnická iniciativa Interreg pro mládež, která umožňuje mladým lidem zapojit se do územní spolupráce.

Projekty Interreg mohou hostit dobrovolníka po dobu 2 až 6 měsíců, který bude informovat o výhodách územní spolupráce a získá podporu při realizaci projektů. Tým AEBR vás podpoří při náboru dobrovolníka a při administrativních krocích s jeho stáží.


Pokyny pro hostitelské organizace a formuláře žádostí naleznete na těchto internetových stránkách: https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.