POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Video: Region Renaissance

EC-Day: Po starých stopách s moderní technologií. V projektu Renesance regionu se prostřednictvím aplikace znovu připomínají zapomenutá místa a kulturní a přírodní památky ve Waldviertelu, jižních Čechách a na Vysočině a rozšiřuje se infrastruktura podél cyklotras.

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit kulturní a přírodní dědictví ve společném příhraničním regionu. Za tímto účelem je připravována interaktivní cyklotrasa "Proti proudu času Regionem Renesance" (RR), která nepoužívá klasické značení, ale je dostupná prostřednictvím mobilní aplikace. Součástí aplikace bude také hra geocaching nebo nabídka rozšířené reality - pohledy z minulosti prostřednictvím fotoaparátu telefonu.

Tato trasa nabízí mnoho zážitkových bodů (vyhlídky, kulturní a přírodní památky atd.). Některé menší památky na trase jsou již zapomenuty nebo na ně není žádná reklama. Rádi bychom zdokumentovali všechny památky na této trase a v jejím okolí - stejně jako historii celé oblasti podél řeky Thaya.

V rámci projektu bychom chtěli návštěvníky seznámit také s historií (zapomenuté osady, vysídlené vesnice, letní lázně na řece Thaya), přírodními a kulturními památkami, řemesly (kamenictví, kolébka, bylinky), ale také představit flóru oblasti a její geologický vývoj.

 

Podívejte se na projektové video zde.

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.