POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Video: Fond malých projektů

Společné zahájení přeshraničních aktivit. To je základní myšlenka fondu malých projektů, který zakotvuje evropskou myšlenku na regionální úrovni. Sousedské vztahy se navazují při sportovních a kulturních akcích.

V rámci Fondu malých projektů lze realizovat projekty v hodnotě 3-20 tisíc eur na projektového partnera. Tyto mezilidské projekty jsou realizovány v oblasti kultury, sportu, zvyků a tradic a přispívají k tomu, aby lidé prostřednictvím společných aktivit oživili regiony a budovali sousedské vztahy. Podporována je zejména spolupráce mezi institucemi, organizacemi a veřejnou správou, podpora právní a správní spolupráce a spolupráce mezi obyvatelstvem a institucemi. Cílem FMP je odstranit dosud existující hranice v myšlení lidí a ukotvit evropskou myšlenku na regionální úrovni zlepšením vztahů mezi organizacemi, institucemi a obyvatelstvem v programové oblasti.

 

Podívejte se na video zde.

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.