POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Video Remap

Vědecký tým projektu ReMaP vyvíjí nové hořčíkové slitiny, které lze vyrábět jako 3D výtisky pro použití v lehkých konstrukcích a jako implantáty. Interreg vytváří technologie!

Projekt INTERREG AT-CZ ReMaP si klade za cíl vyvinout nové hořčíkové (Mg) slitiny, jak pro odlehčené díly, tak pro biodegradabilní implantáty, pomocí dvou nejreprezentativnějších ALM technologií. Vývoj slitin hořčíku v tomto projektu začíná nejmodernějšími slitinami vyvinutými v LKR a používanými v oblasti letectví a zdravotnictví. Tyto slitiny však byly vyrobeny a zpracovány běžnými procesy (odlévání a tváření). Z tohoto důvodu je nezbytné začít základním výzkumem pro vytvoření vědecké znalostní báze. Pro obě zamýšlené aplikace budou legující prvky pro nové kompozice slitin vybrány dle aplikačních požadavků (např. zvýšená biokompatibilita), zpracovatelnosti (např. snížená oxidace během svařování) a nákladů (např. nízký obsah drahých prvků). Tato nová kompozice bude vhodnější než jediný známý sériový produkt dostupný z USA (vykazující velmi vysoké náklady a vývozní omezení do Evropy).
Hlavními cíli jsou 1) Vědecké výsledky výzkumu nových kompozic hořčíkových slitin pro Mg aditivní výrobu (Mg-ALM). 2) Vědecké výsledky výzkumu Mg-ALM hořčíkových vzorků z obou zamýšlených aplikací (představujících jak biologicky rozložitelné, individualizované lidské implantáty, tak strukturální části). 3) Přispět k dalšímu výzkumu prostřednictvím vědeckých publikací v oblasti Mg aditivní výroby, které mohou stimulovat navazující projekty mezi stávajícími partnerskými institucemi nebo s dalšími zúčastněnými stranami (univerzitami a vědeckými institucemi s doplňujícími schopnostmi a dovednostmi, jako je návrh komponent, biologická rozložitelnost, zvýšení kvality atd.). Pro současné otázky výzkumu je přístup INTERREG nejvhodnější, protože 3 partneři přinášejí jedinečné odborné znalosti. FHW má vynikající znalosti v oboru počítačové tomografie (XCT), která je schopna vyhodnotit defekty v rozsahu velikostí od mm až do měřítek menších než 1/50 lidského vlasu. VUT má schopnosti zpracovávat Mg pomocí laserové fúze v práškovém loži (LPBF) – což je možnost, která není k dispozici žádné rakouské instituci. Tato metoda umožňuje vytváření velmi detailní geometrie. LKR má výborné odborné znalosti v oblasti vývoje lehkých kovových slitin a aditivní výroby drátovým obloukovým navařováním (WAAM) s vysokou rychlostí nanášení. Pro rozvojové cíle projektu ReMaP je INTERREG AT-CZ ideální volbou, protože specializace jednotlivých projektových partnerů doplňuje ostatní, zejména v oblasti aditivní výroby, charakterizačních metod a materiálových věd. Všechny tři aspekty jsou jedinečné v INTERREG AT-CZ regionu, ale také v rámci Evropy, protože jen velmi málo institucí má takové schopnosti.

 

Podívejte se na projektové video zde. (v němčině)

 

Děkujeme projektovému týmu!

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.