POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Slavnostní otevření Mendelova skleníku v Brně

Dne 12. listopadu 2022 byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Na tomto místě Mendel prováděl svoje pokusy s křížením hrachu, aby později odhalil zákony dědičnosti. Skleník vznikl v rámci projektu Odkaz G. J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina jako vedoucí partner projektu plánuje obnovený skleník využít jako polyfunkční objekt pro pořádání přednášek, školení, kulturních a společenských akcí.

Skleník bude možné navštívit v rámci prohlídek pořádaných Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity, které sídlí v opatství.

 

 

 

 

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.