POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
Ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027

Dne 12. září 2022 se uskutečnil v dolnorakouském St. Pöltnu ustavující Monitorovací výbor programu Interreg Rakousko – Česko 2021-2027.

Řídící orgán přivítal členy Monitorovacího výboru a představil jednotlivé priority programu včetně novinek, které nové programové období přináší.

Řídící orgán prezentoval předpoklad termínů pro předkládání a schválení nových projektů:

  • Podávání projektů je plánováno na začátku roku 2023
  • Schválení prvních projektů se předpokládá v 1. polovině roku 2023.

Veškeré informace budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.

 

Následně se uskutečnil 15. monitorovací výbor programu Interreg Rakousko Česká republika 2014-2020. Řídící orgán informoval členy Monitorovacího výboru o aktuálním stavu provádění programu a představil Komunikační plán na rok 2022.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.