POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14. Monitorovací výbor – poslední schválené projekty v programovém období 2014-2020

Dne 15. prosince 2021 se konal 14. Monitorovací výbor programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, na kterém byly schváleny projekty za 4,3 mil. Euro.

Členové Monitorovacího výboru schválili následující projekty: 

  • Projekt ATCZ288 ATCZ kulinarisch má za cíl zmapovat společné kulinářské dědictví v letech 1750-1918 v Čechách, na Moravě a ve Vídni. Partneři vytvoří databázi historických receptů a jejich výběr vydají v kuchařce.
  • Projekt ATCZ266 Thaya Wellendynamik se věnuje optimalizaci vodního hospodářství s cílem zmírnit dopady klimatických změn. Výstupy projektu umožní lépe předpovídat povodňové vlny na hraničním toku řeky Dyje. Na rakouské straně bude k řece Dyji napojeno 5 ramen, která byla během regulace Dyje odstavena. Integrací ramen se zkvalitní říční biotopy. Na české straně bude provedena renaturalizace 4 ramen.
  • Hlavním cílem projetu ATCZ272 AGRISAN je implementace inovativní metody pro hodnocení kvality a zdraví půdy.
  • Partneři projektu ATCZ291 OPTIMO se zaměří na zpětné získávání vzácných kovů ze sekundárních surovin. Nová metoda přispěje ke zlepšení efektivity využívání odpadních zdrojů.
  • Cílem projektu ATCZ287 TECHBIKOM je ochrana životního prostředí pomocí zpracování odpadní kůry stromů do formy nových materiálů. Výstupem bude materiál obsahující antibakteriální a antivirové složky, které bude možné zpracovat do formy např. roušek či respirátorů.
  • Projekt ATCZ293 CSR-NET zapojí organizace veřejné správy do realizace CSR principů (společenská odpovědnost firem a organizací).
  • V rámci projektu ATCZ292 SESSAD bude vytvořena metodika pro rozvoj spolupráce přeshraničních vývojových týmů, které se zabývají návrhem a vývojem vědeckých softwarových řešení v akademickém a neziskovém sektoru, specificky v oblasti medicínského vzdělávání a simulační výuky.

 

Budeme se těšit na Vaše projekty v novém programovém období 2021-2027. Sledujte naše webové stránky, kde umisťujeme aktuální informace o průběhu příprav.

Poslední novinky

Výzva na dotaci ze státního rozpočtu k projektům programů Interreg
01.06.2023

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektů schválených v rámci programů Evropská územní spolupráce – Interreg 2021–2027.

Webináře pro žadatele měly úspěch!
26.05.2023

V návaznosti na zrealizované semináře pro žadatele, které se uskutečnily ve spolupráci s Regionálními subjekty na české i rakouské straně programového území, připravil Společný sekretariát webináře, v rámci kterých jsme se podrobně věnovali přípravě projektové žádosti v monitorovacímu systému Jems a nákladům na zaměstnance vykazovaných na základě standartních jednotkových nákladů. Webináře byly nahrány a jsou dostupné online!

Společný sekretariát ve spolupráci s  Regionálními subjekty zorganizoval na konci dubna tři semináře pro české žadatele o finanční podporu z programu Interreg Rakousko – Česko 2021–2027
02.05.2023

V Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně jsme přivítali na 180 zájemců z řad organizací, které plánují předložení projektových žádostí v novém programovém období.