POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.02.2018 - 31.10.2020

Alokované prostředky EFRR:

6 202 827,40 €

Číslo projektu:

ATCZ179

Zkratka:

CZ/AT Zadní Zvonková - Schöneben

Vedoucí partner:

Jihočeský kraj

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Jitka Liláková (lilakova@kraj-jihocesky.cz)

Partneři projektu:

  • Amt der Oberösterreichischen Landesregierung

O projektu:

Projekt je zaměřen na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví Šumavy a regionu Mühlviertel a to modernizací přístupu k hraničnímu přechodu Zadní Zvonková - Schöneben.

Nejnovější události

20.12.2019 - 20.12.2019
Níže je uveden popis realizovaných částí projektu v roce 2019.
Typ akce: Tisková zpráva
17.12.2018
Níže je uveden popis realizovaných částí projektu v roce 2018.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví na obou stranách hranice široké veřejnosti. Projekt má komplementární vazbu na záměry Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál - Bavorská niva (ATCZ163) a Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska (ATCZ182) a napomůže ke zpřístupnění dalších významných přírodních a kulturních lokalit na obou stranách hranice. Zde se jedná o blízké cíle, kterými jsou například klášter Schlägl, česká a rakouská strana Šumavy, Lipno, pramen Vltavy, Vítkův Hrádek, Sternstein, obec Aigen, ale i vzdálenější kulturní a přírodní památky jako je např. městská památková rezervace Český Krumlov, Linec, Hochficht. 

Specifické cíle projektu: 

  • zlepšení dostupnosti přírodního a kulturního dědictví (památek),
  • odstranění nevyhovujícího stavu silnice III/1631 a dalších navazujících úseků Nová Pec - Bližší Lhota - Přední Zvonková,
  • odstranění nevyhovujícího stavu silnice III/1634 a dalších navazujících úseků Nová Pec - Bližší Lhota - Přední Zvonková - státní hranice a rekonstrukce objektu SO 202 Most přes Pestřici - na české straně v celkové délce 8,07 km,
  • odstranění nevyhovujícího stavu komunikace L1558 Glöckelberger Straße, úseku Schöneben - státní hranice v délce 1,235 km. 

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou rekonstruované úseky silnic č. III/1631, III/1634 a objektu SO 202 Most přes Pestřici a část silnice L1558 (Glöckelberger Straße) v úseku Schöneben - státní hranice v celkové délce 9,305 km.