POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2018 - 30.09.2020

Alokované prostředky EFRR:

1 167 132,27 €

Číslo projektu:

ATCZ147

Zkratka:

Portz Insel

Vedoucí partner:

Město Mikulov

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Kateřina Korandová (korandova@mikulov.cz)

Partneři projektu:

 • Gemeinde Drasenhofen
 • Obec Sedlec

O projektu:

Záměrem projektu je obnovit a zachovat významnou část nemovité kulturní památky v příhraniční oblasti Portz Insel, která je jedinečným architektonickým dílem.

Nejnovější události

09.05.2019 - 30.06.2019
Most v lokalitě Portz Insel, jak bude vypadat po opravě. Vizualizace.
Typ akce: Prezentace

Podrobnější informace

Cílem projektu je vytvoření koncepčního řešení obnovy historicky cenného území. Řešená lokalita se nachází v oblasti Portz Inselu. Území tvořilo jeden celek a bylo součástí komponované příměstské krajiny, kterou nechal vybudovat v 17. století kardinál Dietrichstein. Jde o jednu z prvních velkoryse urbanizovaných příměstských krajin na Moravě a pravděpodobně i v širším prostoru na sever od Alp. Ostrovní areál, spojený s městem dlouhým cihlovým mostem, je mimořádným architektonickým dílem své doby, označovaný ještě koncem 19. století jako krajinářský klenot. Po vysušení rybníku a vybudování železnice nastává úpadek lokality. V letech 1949–1989 se stala oblast součástí hraničního pásma s Rakouskem a nebyla veřejnosti přístupná.

Záměrem projektu je obnovit a zachovat součást historicky cenného kulturního dědictví a současně jej zpřístupnit veřejnosti.

Záměr bude naplněn kroky:

 • Obnovením významné části nemovité kulturní památky (17. stol.), která je jedinečným architektonickým dílem.
 • Zřístupněním památky a lokality, kde se nachází. 
 • Propojením lokality Mikulov–Sedlec–Drasenhofen.
 • Vybudováním naučné stezky s odpočívkami, herním prvkem.

Dopady:

 • Zpřístupnění a zachování kulturně nemovité památky pro budoucí generace.
 • Zvýšení atraktivity destinace, rozšíření možností trávení volného času.
 • Poznávání česko-rakouského příhraničí.
 • Zkvalitnění životního prostředí.
 • Rozšíření povědomí o kulturně-historickém vývoji v moravsko-rakouském příhraničí.
 • Obnova historicky spojitého regionu Mikulovsko – Falkensteinsko.
 • Obnova a zpřístupnění historické cestní sítě – cesta Mikulov - Sedlec - Drasenhofen.
 • Umožnění návštěvníkům bezpečného přesunu do Rakouska s napojením na síť cyklostezek v Rakousku.

Výstupy projektu

 • obnova historického mostu
 • zpřístupnění lokality vytvořením a propojením cestní síťě k historickému mostu
 • vznik naučné stezky s mobiliářem
 • společné tištěné materiály propagující výstupy projektu