POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2020 - 30.06.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 639 324,00 €

Číslo projektu:

ATCZ214

Zkratka:

Moorerlebnis OÖ-VY / Zážitek z rašeliniště HR-VY

Vedoucí partner:

Verband Mühlviertler Alm, Verein für Regional- und Tourismusentwicklung

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Renate Fürst (r.fuerst@muehlviertleralm.at)

Partneři projektu:

  • Marktgemeinde Liebenau
  • Město Telč
  • Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
  • Mikroregion Telčsko

O projektu:

Projekt přispěje k ochraně společného přírodního bohatství rašelinišť a mokřadů.

Nejnovější události

21.11.2023
Leadpartner založil projektovou webovou stránku "www.moorerlebnis.com". Dělí se na 4 centrální témata: a) Představení rašeliniště Tannermoor včetně nabídek (např. okružní trasy, literatura ...) b) Vědomosti o rašeliništích a instituce, které se jimi zabývají: představení kompaktních faktů a přehled relevantních organizací zabývajících se rašeliništi c) Propojení s webovou stránkou projektového partnera Města Telč d) Propojení s iBox případně s webovou stránkou programu Interreg Webová stránka je pro centrální strany dvoujazyčná (DE a CZ) a průběžně se rozšiřuje. Na české straně byly připraveny informace o 9 nejhezčích rašeliništích včetně fotografií a turistické navigace: https://www.krajpodjavorici.cz/raseliniste a rozšířeny 4 cyklotrasami: https://www.krajpodjavorici.cz/cyklovylet-pres-9-unikatnich-raselinist https://www.krajpodjavorici.cz/vylet-v-prave-krajine-vysociny https://www.krajpodjavorici.cz/cyklovylet-3v1-koupani-hrad-rostejn-i-nevsedni-krizova-cesta https://www.krajpodjavorici.cz/rozmanity-cyklovylet-pro-pozitkare
Typ akce: Ostatní
02.11.2023
https://www.moorerlebnis.com/moorschule/ https://www.moorerlebnis.com/videos-cz/ https://www.moorerlebnis.com/downloads/
Typ akce: Ostatní
30.12.2022
Přesně na konci roku a s teplotami jako na jaře se obci Liebenau a Mühlviertler Alm se svými českými projektovými partnery podařilo úspěšně dokončit projekt EU „Moorerlebnis OÖ-VY“. Poslední panel sestavili účastníci společně. Nyní se můžete těšit na ještě atraktivnější nabídku informací a volnočasových aktivit v okolí Tannermooru. Starosta August Reichenberger si zjevně oddechl: „Byla to opravdová výzva. Vřesoviště je citlivé téma a všechny změny vyžadují mnoho koordinačních procesů s vlastníky nemovitostí, ochranou přírody, finančními agenturami, průvodci vřesoviště, odborníky a nakonec našimi hosty. Kromě toho existuje koordinace se všemi řemesly od dřevostaveb po navrhování zelených ploch. V posledních měsících se rozvinul skutečný týmový duch a jen tak lze práci dokončit včas pod obrovským časovým tlakem!“ Poděkoval mnoha lidem, kteří přispěli k tomuto projektu, například projektovému managementu ILD Temper-Samhaber, který měl pouze jeden rok na úspěšné dokončení projektu, grafikovi Ewaldu Buhlovi, který byl zodpovědný za neobvyklou a svěží grafiku. , IG Moorschutz za jejich odborné znalosti, oddělení ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko, sponzor projektu Mühlviertler Alm s projektovým manažerem Andreasem Hungerem, majitelům nemovitostí za pochopení a spolupráci, týmu stavebního dvora, jeho předchůdce a projektu iniciátor Erich Punz a čeští partneři projektu z města a regionu Telč. Předseda představenstva Mühlviertler Alm Johann Holzmann zdůrazňuje udržitelnost projektu: „Nyní byl položen základ pro další dobrý rozvoj Tannermooru. Skutečný přírodní klenot v našem regionu, který bude schopen nabídnout návštěvníkům autentický zážitek z přírody v současném pojetí a s nejlepší infrastrukturou.“ Všichni přítomní mohli s jistotou připít na budoucnost Tannermooru: "Do dalších zdravých 10 000 let!"
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Obec Liebenau, město Telč a Mikroregion Telčsko (Geopark Vysočina) jsou součástí pohraničního regionu Mühlviertel a Vysočina. Oblast je hospodářsky znevýhodněna, má však zachované, nenahraditelné a ohrožené přírodní klenoty ve formě rašelinišť a mokřadů a na ně vázané vzácné rostliny a živočichy. Základem projektu na rakouské straně je chráněná oblast Natura 2000 Tannermoor a na české straně národní přírodní památka Zhejral a přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník, Kaliště a Doubský-Bažantka.
 
Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce přispěje k ochraně společného přírodního dědictví rašelinišť a mokřadů. Dojde k lepší motivaci pro ochranu rašelinišť u dětí a dospělých (např. pro klima, rostliny, živočichy) a k vytvoření pracovních možností pro regionální obyvatelstvo, na základě trvale udržitelného cestovního ruchu. Přeshraniční spolupráce přispěje ke snížení periférnosti lokalit, hlavně díky podobnosti území, společných hodnotách a zdůraznění zachovalého přírodního a kulturního prostoru.

Výstupy projektu

Investice v oblasti Tannermoor pro vedení návštěvníků po trase a zvýšení hodnoty turistického cíle se provede:


a) naváděcí systém a orientační zóna: pro vedení návštěvníků
b) zážitkové cesty a naučné stezky: pro zvýšení povědomí
c) výukové hřiště s tématem rašeliniště
d) optimalizace parkoviště: pro řízení toku návštěvníků
e) WC: vedení návštěvníků po trase a zamezení nekontrolovaného znečištění
f) obnova výpustě rybníku Rubenerteich: pro dlouhodobé zajištění vodního režimu a cenného společenství třasovisek

 

Infrastruktura - rašeliniště Telč

  • Informační a výstavní centrum - Dojde k obnově a rekonstrukci prostor historického objektu, tak aby zde mohla být instalována expozice přírodního bohatství s důrazem na oblast rašelinišť a mokřadů. 
  • Zážitková a naučná infrastruktura - Vytvoření přírodní naučné stezky pro pěší a cykloturisty Telč - Řásná. Stezka bude vedena kolem několika mokřadů a rašelinišť. Podél celé stezky bude umístěna doprovodná infrastruktura. U Velkopařezitého rybníka, vznikne odpočinkové místo s dětskými herními prvky.
  • Informační tabule - na deseti vybraných mokřadech budou umístěny tabule s informacemi o rašeliništích a mokřadech.