POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
21.11.2023
Leadpartner založil projektovou webovou stránku "www.moorerlebnis.com". Dělí se na 4 centrální témata: a) Představení rašeliniště Tannermoor včetně nabídek (např. okružní trasy, literatura ...) b) Vědomosti o rašeliništích a instituce, které se jimi zabývají: představení kompaktních faktů a přehled relevantních organizací zabývajících se rašeliništi c) Propojení s webovou stránkou projektového partnera Města Telč d) Propojení s iBox případně s webovou stránkou programu Interreg Webová stránka je pro centrální strany dvoujazyčná (DE a CZ) a průběžně se rozšiřuje. Na české straně byly připraveny informace o 9 nejhezčích rašeliništích včetně fotografií a turistické navigace: https://www.krajpodjavorici.cz/raseliniste a rozšířeny 4 cyklotrasami: https://www.krajpodjavorici.cz/cyklovylet-pres-9-unikatnich-raselinist https://www.krajpodjavorici.cz/vylet-v-prave-krajine-vysociny https://www.krajpodjavorici.cz/cyklovylet-3v1-koupani-hrad-rostejn-i-nevsedni-krizova-cesta https://www.krajpodjavorici.cz/rozmanity-cyklovylet-pro-pozitkare
Typ akce: Ostatní
02.11.2023
https://www.moorerlebnis.com/moorschule/ https://www.moorerlebnis.com/videos-cz/ https://www.moorerlebnis.com/downloads/
Typ akce: Ostatní
30.12.2022
Přesně na konci roku a s teplotami jako na jaře se obci Liebenau a Mühlviertler Alm se svými českými projektovými partnery podařilo úspěšně dokončit projekt EU „Moorerlebnis OÖ-VY“. Poslední panel sestavili účastníci společně. Nyní se můžete těšit na ještě atraktivnější nabídku informací a volnočasových aktivit v okolí Tannermooru. Starosta August Reichenberger si zjevně oddechl: „Byla to opravdová výzva. Vřesoviště je citlivé téma a všechny změny vyžadují mnoho koordinačních procesů s vlastníky nemovitostí, ochranou přírody, finančními agenturami, průvodci vřesoviště, odborníky a nakonec našimi hosty. Kromě toho existuje koordinace se všemi řemesly od dřevostaveb po navrhování zelených ploch. V posledních měsících se rozvinul skutečný týmový duch a jen tak lze práci dokončit včas pod obrovským časovým tlakem!“ Poděkoval mnoha lidem, kteří přispěli k tomuto projektu, například projektovému managementu ILD Temper-Samhaber, který měl pouze jeden rok na úspěšné dokončení projektu, grafikovi Ewaldu Buhlovi, který byl zodpovědný za neobvyklou a svěží grafiku. , IG Moorschutz za jejich odborné znalosti, oddělení ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko, sponzor projektu Mühlviertler Alm s projektovým manažerem Andreasem Hungerem, majitelům nemovitostí za pochopení a spolupráci, týmu stavebního dvora, jeho předchůdce a projektu iniciátor Erich Punz a čeští partneři projektu z města a regionu Telč. Předseda představenstva Mühlviertler Alm Johann Holzmann zdůrazňuje udržitelnost projektu: „Nyní byl položen základ pro další dobrý rozvoj Tannermooru. Skutečný přírodní klenot v našem regionu, který bude schopen nabídnout návštěvníkům autentický zážitek z přírody v současném pojetí a s nejlepší infrastrukturou.“ Všichni přítomní mohli s jistotou připít na budoucnost Tannermooru: "Do dalších zdravých 10 000 let!"
Typ akce: Ostatní
22.11.2022
22. 11. 2022 proběhl v Telči čtvrtý a závěrečný workshop pro průvodce po rašeliništích. Účastníci se dozvěděli o příkladech dobré praxe z NP Šumava. A také se naučili, jak poutavě o rašeliništích mluvit a jak je prezentovat turistům a veřejnosti.
Typ akce: Workshop
17.09.2022
Na tomto vzdělávacím kurzu se podrobně seznámíme s rašeliníky, „staviteli“ rašelinišť. Jaké negativní důsledky přináší odvodnění rašelinišť a co se proti tomu může podniknout, si představíme teoreticky a následně také prakticky. Opět se vydáme na rašeliniště Tannermoor a podíváme se na sanační opatření, která se tam provádějí.
Typ akce: Workshop
15.09.2022 - 16.09.2022
Ve dnech 15. a 16. září 2022 se v obci Liebenau (Horní Rakousko) v rámci projektu Interreg „Moorerlebnis OÖ-VY“ uskuteční slatinná konference. Akce představuje renaturační opatření na příkladu Tannermooru a zdůrazňuje důležitá, ale většinou opomíjená slatinná témata z botaniky a slatinného managementu. Konference je kooperační akcí mezi sponzory projektu Interreg obcí Liebenau, sdružením Mühlviertler Alm a městem Telč (CZ) ve spolupráci s IG Moorschutz. Zveme zejména přírodovědce, strážce přírody, pracovníky organizací na ochranu přírody, dobrovolníky v oblasti slatinišť a ochrany přírody, obecně zájemce o přírodu, příslušné úřady a spolky i vědce.
Typ akce: Konference
05.09.2022
Začala stavba některých mostů a obnova rozhledny. Poté má vzniknout slatinné hřiště a naučné tabule.
Typ akce: Ostatní
25.06.2022
Druhého dílu cyklu vřesovištních workshopů se zúčastnilo kolem 25 účastníků. Mario Pöstinger, prezident IG Moorschutz, by mohl být vyhrán jako řečník. Odpovídající teoretické vstupy byly poskytnuty ráno. Bylo také zkoumáno vrtné jádro a určena struktura vrstev rašeliny. Odpoledne jsme navštívili Tannermoor. Byly získány poznatky o ekologii slatinných lesů, vřesovištních biotopů a horských borů.
Typ akce: Workshop
23.06.2022
Všichni partneři projektu se dopoledne sešli v Telči, aby informovali o průběhu projektu a koordinovali společné aktivity. Odpoledne proběhla prohlídka areálu (muzea) a kulturní program s návštěvou technického muzea a výstavy mrákotínského kamenického řemesla.
Typ akce: Ostatní
10.06.2022 - 07.06.2022
Stavba okružní cesty u rybníka Rubner je v plném proudu.
Typ akce: Ostatní
24.05.2022 - 25.05.2022
V Tannermooru byl v rámci aktivity „Expert Forum“ proveden průzkum mravenců. Klára Bezděčková & Pavel Bezděčka dokázali úspěšně identifikovat celkem 17 druhů. To je dalším důkazem ekologického významu Tannermooru.
Typ akce: Ostatní
01.04.2022
Dne 1. dubna se v Prandeggu uskutečnilo setkání projektových partnerů se zástupci vedoucího partnera, obce Liebenau, obce Telč, Muzea Vysočiny Jihlava a mikroregionu Telč, aby podali zprávu o průběhu projektu a prodiskutovali, jak pokračovat. Příležitost byla také využita k návštěvě dokončeného projektu Interreg „ZEMSKA CESTA“.
Typ akce: Ostatní
24.03.2022
Aktéři podílející se na plánování naučné stezky (Obec Liebenau, odbor ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko, IG Moorschutz, grafika, design dřeva, projektový management, vřesoví průvodci ...) určili konkrétní umístění tabulí během prohlídku a projednání trasy včetně odpočívadel.
Typ akce: Ostatní
11.02.2022
Stavební práce v budově muzea pokročily dobře: většina podlah byla položena. Mostní konstrukce jsou hotové a cesty jsou nyní štěrkové. Naučná stezka bude vybudována na jaře.
Typ akce: Ostatní
15.11.2021 - 15.12.2021
15. listopadu vyjely bagry do Tannermooru, aby začaly s hrubým vyrovnáním parkovací plochy.
Typ akce: Ostatní
10.11.2021
Rekonstrukce výstavní budovy rychle postupuje. Vysušení stěny je dokončeno, nanese se výplň a omítka je hotová. Přestavba severního křídla bude dokončena do poloviny dubna. Poté bude zahájena stavba expozice.
Typ akce: Ostatní
06.10.2021 - 06.10.2021
Projekt Interreg ATCZ214 „Moor experience OÖ-VY“ si klade za cíl přispět k ochraně našeho vřesoviště. V obcích Liebenau (Horní Rakousko) a Telč (ČR) jsou za tímto účelem realizována infrastrukturní a vzdělávací opatření. Nezbytným pilířem je 4denní moor kurz. Školení je zaměřeno zejména na oslovení multiplikátorů, kteří v rámci své práce působí osvětově (např. průvodci přírodou, orgány stráže přírody...). A 4-day moor course is offered as an essential pillar. The training aims in particular to address multipliers who have an awareness-raising effect in the context of their work (e.g. nature guides, nature guard organs ...).
Typ akce: Školení
29.07.2021
When the weather was fine, the regional event was held directly at Tanner Moor. Radio Za pěkného počasí se regionální akce konala přímo v Tanner Moor. Rádio Horní Rakousko bylo u toho s letním rádiem. Místní obyvatelé se mohli dozvědět více o projektu Interreg. Byla to také příležitost k posílení kontaktů mezi rakouskými a českými partnery. Poté se setkali na schůzce projektového partnera (aktuální stav projektu, další plánování projektu)
Typ akce: Ostatní
24.06.2021
Zpracování programu regionální akce 29. července 2021 zástupci obce, místní ekonomiky a sdružení Mühlviertler Alm
Typ akce: Ostatní
08.06.2021
Zástupci obce, zprostředkovatelé přírody, vedení lokality Neue Heimat a sdružení Mühlviertler Alm provedli v Tannermooru inspekci, aby projednali umístění stanic naučné stezky na místě.
Typ akce: Seminář
09.02.2021
Zástupci obce Liebenau, IG Moorschutz a spolku Mühlviertler Alm upřesnili obsah naučné stezky v Tannermooru.
Typ akce: Ostatní
09.10.2020
Pod vedením obce Liebenau byl společně se zástupci IG Moorschutz, Naturfreunde Liebenau, vřesovišti a sdružením Mühlviertler Alm vypracován základní koncept naučné stezky v Tannermoor.
Typ akce: Ostatní
26.05.2020
Setkání projektových partnerů v Liebenau společně se sdružením Mühlviertler Alm, obec Liebenau, obec Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, mikroregion Telčsko prostřednictvím internetové konference
Typ akce: Ostatní
24.02.2020
Setkání projektových partnerů v Liebenau společně se sdružením Mühlviertler Alm, obec Liebenau, obec Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, mikroregion Telčsko prostřednictvím videokonference
Typ akce: Ostatní
09.01.2020
Setkání projektových partnerů v Liebenau společně se sdružením Mühlviertler Alm, obec Liebenau, obec Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, mikroregion Telčsko
Typ akce: Ostatní