POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

335 365,62 €

Číslo projektu:

ATCZ260

Zkratka:

PlastoCyan

Vedoucí partner:

Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. - Centrum Algatech

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Tomáš Grivalský (grivalsky@alga.cz)

Partneři projektu:

  • Fachhochschule Oberösterreich Forschungs- und Entwicklungs GmbH
  • Technische Universität Wien - Institut für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und technische Biowissenschaften

O projektu:

Hlavním cílem navrhovaného projektu je vyvinout ekologicky inovativní technologii pro výrobu bioplastů ze sinic, které využívají komunální odpadní vody a odpadní vody z mlékárenského průmyslu jako zdroj živin pro svůj růst

Nejnovější události

13.12.2022
PlastoCyan - výroba bioplastů pomocí sinic z odpadních vod je zajímavým tématem i za hranicemi rakousko-českého programu Interreg. Časopis Bioplastics Magazine, jediný celosvětový odborný časopis zaměřený na (biologicky odbouratelné) plasty z obnovitelných zdrojů, publikoval o projektu populárně-naučný článek.
Typ akce: Tisková zpráva
06.12.2022
Dne 6.12. proběhla závěrečná konference projektu za účasti zástupců cílových skupin.
Typ akce: Konference
07.11.2022
Technologie výroby bioplastu - polyhydroxybutyrátu ze sinic rostoucích v odpadní vodě byla uveřejněna v českém odborném časopise Odpadové fórum a na jeho webu www.tretiruka.cz. Článek informuje čtenáře o recyklaci odpadní vody různého původu, která se dá použít pro růst sinicové biomasy a následnou produkci bioplastu. V článku se seznámíte technologickým procesem výroby bioplastů, kultivací sinic, ekologických výhodách inovativní technologie a "vylepšených" sinicích pro tyto účely.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Hlavním výsledkem projektu je kultivační proces sinic využívající odpadní vodu jako zdroj živin pro biotechnologickou výrobu PHB. Součástí výstupů projektu bude technologie zpracování odpadní vody z různých zdrojů pro výrobu vhodných kultivačních médií a zavedení kultivační technologie pro produkci PHB v pilotním měřítku. Dalším výstupem jsou geneticky optimalizované kmeny sinic, které vykazují zvýšenou produkci PHB. Kromě toho budou vybrány kmeny sinic, které degradují a využívají laktózu obsaženou v mlékárenské odpadní vodě, aby ji využily pro výrobu PHB. Konečným výsledkem bude PHB získaná extrakcí z buněk sinic za účelem dosažení úplného procesu od tvorby produktu po jeho následné použití.

Výstupy projektu

  • Příprava kultivačního média s obsahem odpadní vody
  • Kultivace v pilotním měřítku a získávání PHB (součenina v sinicích, kterou lze využít k výrobě plastů)
  • Zvýšení produkce PHB