POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
06.12.2022
Typ akce: Konference

Dne 6.12. proběhla závěrečná konference projektu za účasti zástupců cílových skupin.
I přes nepřízeň počasí, které neumožnilo vycestovat některým koncovým uživatelům proběhlo 
v Třeboni v úterý 6. prosince 2022 závěrečné setkání k projektu Plastocyan (ATCZ260) podpořeného programem spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Na přátelském setkání představili projektoví partneři – Mikrobiologický ústav AV ČR - Centrum Algatech Třeboň #ALGATECH, Univerzita Aplikovaných věd v Horním Rakousku (AT) a Technická Univerzita ve Vídni (AT) svou dosavadní práci. Projekt zabývající se produkcí bioplastu – polyhydroxybutyrátu (PHB) pomocí sinic pěstovaných v odpadní vodě přinesl velmi slibné výsledky. Mezi ně patří vývoj technologie pěstování sinic v komunální i mlékárenské odpadní vodě, ii) optimalizace extrakce PHB pomocí „zelených“ iontových kapalin iii) aplikace metod genového inženýrství pro zvýšenou produkci PHB a růst na mléčném substrátu z odpadů mlékárenské produkce.

Galerie