POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.
14.02.2024
Partneři projektu společně publikovali rukopis pro vědecký recenzovaný časopis Applied Microbiology and Biotechnology. Rukopis je zaměřen na produkci PHB sinicí Synechocystis Mt_a24 pěstovanou v odpadní vodě z komunální čističky, kde se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků. Článek nese název: Poly‑β‑hydroxybutyrate production by Synechocystis MT_a24 in a raceway pond using urban wastewater.
Typ akce: Tisková zpráva
13.12.2022
PlastoCyan - výroba bioplastů pomocí sinic z odpadních vod je zajímavým tématem i za hranicemi rakousko-českého programu Interreg. Časopis Bioplastics Magazine, jediný celosvětový odborný časopis zaměřený na (biologicky odbouratelné) plasty z obnovitelných zdrojů, publikoval o projektu populárně-naučný článek.
Typ akce: Tisková zpráva
06.12.2022
Dne 6.12. proběhla závěrečná konference projektu za účasti zástupců cílových skupin.
Typ akce: Konference
07.11.2022
Technologie výroby bioplastu - polyhydroxybutyrátu ze sinic rostoucích v odpadní vodě byla uveřejněna v českém odborném časopise Odpadové fórum a na jeho webu www.tretiruka.cz. Článek informuje čtenáře o recyklaci odpadní vody různého původu, která se dá použít pro růst sinicové biomasy a následnou produkci bioplastu. V článku se seznámíte technologickým procesem výroby bioplastů, kultivací sinic, ekologických výhodách inovativní technologie a "vylepšených" sinicích pro tyto účely.
Typ akce: Tisková zpráva
26.10.2022
Článek v tisku rakouského deníku DER STANDARD popisuje technologii zkoumanou v rámci projektu PlastoCyan, která umožňuje výrobu bioplastů z odpadních vod pomocí sinic. V článku jsou zmíněni všichni tři partneři projektu a jejich role v projektu a jsou popsány hlavní vlastnosti technologie.
Typ akce: Tisková zpráva
21.06.2022
Projekt Plastocyan byl oceněn cenou "Sustainability award" za rok 2022.
Typ akce: Tisková zpráva
29.06.2021
Zahajovací akce pro projekt ATCZ260 Plastocyan se uskutečnila 29.06.2021 v prostorách vedoucího partnera Algatech Centrum, Třeboň.
Typ akce: Kulatý stůl