POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2018 - 31.05.2021

Alokované prostředky EFRR:

1 070 740,69 €

Číslo projektu:

ATCZ182

Zkratka:

Po stopách JC - HR/Spurensuche SB - OÖ

Vedoucí partner:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Ing. Michaela Veselá (michaela.vesela@vls.cz)

Partneři projektu:

  • Verein Waldschule Böhmerwald

O projektu:

Informování o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina.

Nejnovější události

29.09.2020 - 29.10.2020

Typ akce: Ostatní
20.08.2020 - 20.08.2020
Tematická akce s názvem „Národní přírodní památka a Naučná stezka Olšina
Typ akce: Ostatní
12.03.2020 - 12.03.2020
Naučná vycházka s prezentací pro školní kolektivy (realizovaná v rámci programu Interreg V-A , projekt s reg. číslem ATCZ182 - Po stopách společného přírodního a kulturního dědictví jižních Čech - Horního Rakouska/ Spurensuche im gemeinsamen Natur- und Kulturerbe in Südböhmen – Oberösterreich.) Téma Zajímavosti Boleticka – okolní příroda – ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 Brno – škola v přírodě na Olšině – 8. a 9. třída (12. 3. 2020)
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

V příhraničním regionu, který byl po dlouhou dobu uzavřen a byl veřejnosti nepřístupný, se dochovaly významné prvky přírodního a kulturního dědictví. Tato evropsky chráněná území (jako např. Evropsky významné lokality (EVL) Boletice, Šumava, Böhmerwald a Mühltäler) začínají být v současnosti zároveň významně navštěvovaným územím. Přitom velká část veřejnosti neví, že se jedná o chráněná území, a tím pádem se k přírodnímu bohatství nechová vhodným způsobem. Z tohoto důvodu se partneři projektu rozhodli tato území bohatá na přírodní a kulturní zajímavosti společně prezentovat návštěvníkům, a to informováním o méně známých částech přírodního dědictví v příhraniční oblasti a jejich zpřístupněním, konkrétně v okolí nově vyhlášené národní přírodní památky (NPP) Olšina.

Za tímto účelem budou v rámci projektu realizována také související investiční opatření. Vybudována bude naučná stezka kolem rybníku Olšina a současně dojde za účelem zprostředkování informací návštěvníkům regionu z obou stran hranice o dosud opomíjené NPP, sousedních EVL Natury 2000 aj. k vytvoření vhodného prostoru – návštěvnického střediska Olšina - pro související aktivity. V daném regionu totiž dosud chybí návštěvnické středisko, které by poskytovalo informace o společném území z pohledu přírodního a zčásti také kulturního dědictví, mělo zároveň odpovídající expozici a dokázalo poskytnout informace o dané oblasti s jejími specifiky, ale současně tak, aby představilo region jako společné území. Součástí projektu jsou také společná interpretační a publicitní opatření pro veřejnost a návštěvníky společného přeshraničního regionu, kdy dojde poprvé ke společnému vytvoření přeshraniční nabídky na téma přírodní dědictví a Natura 2000 a bude zahájeno společné zprostředkování informací o této problematice (osvěta odbornými zaměstnanci partnerů, semináře a workshopy pro veřejnost, školy a další zájemce o přírodní dědictví regionu, aj.).

Výstupy projektu

  • Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví regionu
  • Mechanismus pro prezentaci přírodního a kulturního dědictví regionu