POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

ATCZ182 Poklepání zákl. kamene návštěvnického střediska a naučné stezky 2019