POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.04.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

451 601,52 €

Číslo projektu:

ATCZ267

Zkratka:

Wo ist die Grenze? - Kde je hranice?

Vedoucí partner:

Nationalpark Thayatal GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

David Freudl

Partneři projektu:

  • Správa Národního parku Podyjí
  • Universität Wien

O projektu:

Projekt se zabývá výzvou, jak lze řídit toky návštěvníků v národním parku, aby bylo možné i nadále zajišťovat efektivní ochranu přírody ve smyslu hlavního úkolu národních parků.

Nejnovější události

31.12.2022 - 30.04.2023

Typ akce: Ostatní
31.12.2022 - 30.04.2023

Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Správy obou národních parků Thayatal a Podyjí chrání již více než 20 let společné přeshraniční přírodní dědictví přímo na hranici mezi Rakouskem a Českou republikou. Různorodé spektrum úkolů národního parku vyžaduje, aby obě správy chránily a podporovaly stanoviště a jedinečnou biologickou rozmanitost, ale současně toto prostředí v přiměřené míře zpřístupňovaly návštěvníkům.

Cílem je umožnit návštěvníkům z obou zemí intenzivní zážitky z přírody v obou národních parcích a vytvořit tak povědomí o potřebě ochrany této mimořádné přírodní oblasti. S tím je spojeno osobní setkávání návštěvníků z obou zemí, společné zážitky z přírody, komunikace a výměna názorů. Bude rozšířena a modernizována stávající návštěvnická infrastruktura a řízení toku návštěvníků v obou národních parcích. Současně budou shromažďovány vědecké podklady pro rozhodování, aby bylo možné zhodnotit, jak lze do budoucna uspokojovat požadavky neustále rostoucího počtu návštěvníků způsobem, který bude kompatibilní s přírodním prostředím, a jaký vliv má rušení od návštěvníků na přírodní prostor a jeho funkce v regionálním a nadregionálním kontextu.

Výstupy projektu

  • Modernizace a rozšíření přeshraniční návštěvnické infrastruktury NP Thayatal-Podyjí
  • Výzkum možného rušení a vlivu přítomnosti návštěvníků v národních parcích
  • Posouzení přírodního a síťového potenciálu v oblasti obklopující národní parky s přihlédnutím k udržitelným formám zážitků z přírody a krajiny
  • Modernizace prostoru Celnice u Hardeggu