POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.10.2016 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

962 623,01 €

Číslo projektu:

ATCZ31

Zkratka:

Památky žijí/ Denkmäler leben

Vedoucí partner:

Jihočeská Silva Nortica

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Pavel Hložek (pavel.hlozek@silvanortica.com)

Partneři projektu:

  • Jihočeská centrála cestovního ruchu
  • Národní památkový ústav
  • Destination Waldviertel GmbH
  • Vysočina Tourism, příspěvková organizace

O projektu:

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu.

Nejnovější události

16.12.2019
Ve dnech 14. a 15.12.2019 bylo v rámci projektu Památky žijí podpořeno konání Staročeského vánočního trhu v Táboře. Kromě vystoupení několik kapel a staročeské kapely Staropražští pardálové a Staročeští koledníci bylo možné na akci vidět ukázky vánočních zvyků, historický kolotoč a živé velbloudy.
Typ akce: Ostatní
16.12.2019
Dne 15.12.2019 bylo v rámci projektu Památky žijí podpořeno konání řemeslného vánočního jarmarku pod názvem Vánoce na Starém Městě v Českých Budějovicích. Kromě vystoupení folklórních, lidových a uměleckých souborů bylo možné si zakoupit tradiční, rukodělné, umělecké a lidové výrobky.
Typ akce: Ostatní
11.11.2019
Dne 9. prosince 2019 proběhla v Univerzitním centru v Telči závěrečná­ konference k projektu Interreg ATCZ31 Památky žijí. Akce se zúčastnilo na 33 přednášejících, zástupců památkových objektů, partnerů projektu a členů sdružení Jihočeská Silva Nortica.
Typ akce: Konference

Podrobnější informace

Většina programového území INTERREG V A Rakousko-ČR leží ve venkovském příhraničí států Rakouská republika a Česká republika, daleko od hospodářských, průmyslových a technologických center obou států. V takovém venkovském území existují především drobně strukturovaná tradiční hospodářská odvětví, jakými jsou např. cestovní ruch, zemědělství, lesnictví, rybářství, zpracování potravin, drobná řemesla apod. Odchod obyvatel z regionu vede částečně k horší infrastruktuře a dostupnosti služeb. Cenné kulturní dědictví památek regionu realizace projektu nabízí šanci pro rozvoj turistické nabídky a trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití kulturního dědictví. Toto má zlepšit celkový obraz regionu, přitáhnout návštěvníky k atraktivním cílům obou zemí a s pomocí jednotlivých již známých výletních TOP-cílů zvýšit jejich počet a rozptýlit je k méně známým cílům.

Hlavními cíli projektu je zvýšení počtu návštěvníků v památkách a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu. Vytvořením přeshraničních tematických stezek (1-vícedenních) např. od hradu k hradu (možná témata: zámecké kuchyně, hradní zahrady, kulturní stezka, atd.) budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky povedou k většímu množství delších návštěv a přenocování.

K hlavním výstupům projektu patří: analýza a vyhodnocení současné kulturní nabídky, vývoj nových produktů ve formě tematických stezek s příslušným zapojením příběhů, všechna marketingová a komunikační opatření (např. akce, školení, workshopy) i digitální navigační systém. Hosté se nejen dozví informace, ale budou doprovázeni mnohem více celkovým zážitkem z moderních komunikačních médií. Na straně nabídky budou provozovatelé památek profitovat z šetření, průzkumu návštěvnosti, tematických stezek jako celkové turistické nabídky, navigačních a komunikačních opatření a marketingu.

Společné hlavní aktivity projektových partnerů jsou analýza, vývoj produktů, školení a komunikace nových turistických nabídek. Tím budou spojeny zdroje a budou efektivně využity pro společné trhy. Obě země budou také profitovat ze vzájemné výměny zkušeností. Hosté z toho vytěží přitažlivou přeshraniční nabídku.

Na bázi projektu EÚS z roku 2008 (Hrady, zámky, kláštery), který představoval především inventuru stavu a zpracování informací (kniha, mapa, orientační tabule), je v našem projektu plánován vývoj inovativních tematických stezek mezi památkami. Jejich „příběhy“ budou v rámci marketingu obsahu zpracovány a komunikovány prostřednictvím inovativních multimediálních průvodců (tiskových i online), prostřednictvím Speech kódů, videomarketingu, tematických kanálů a série akcí.

Výstupy projektu

  • Soubor - Analýza turistických produktů a návrhy nových produktů
  • Soubor školicích a vzdělávacích aktivit, kulturních akcí
  • Soubor informačních a navigačních systémů - informační opatření "prostředí internetu" a informační systém na zámku Třeboň