POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

191 949,09 €

Číslo projektu:

ATCZ291

Zkratka:

OPTIMO

Vedoucí partner:

K1-MET GmbH

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Marianne Haberbauer (marianne.haberbauer@k1-met.com)

Partneři projektu:

  • Universität für Bodenkultur
  • Masarykova univerzita

O projektu:

Nejdůležitějším výsledkem v projektu OPTIMO je produkce 1,5- 2 molární kyseliny sírové, kterou lze využít pro (biologické) loužení sekundárních surovin.

Nejnovější události

29.06.2022 - 29.06.2022
Dne 29. června 2022 se v Brně na Masarykově univerzitě uskutečnil workshop s odborníky v oblasti biologického loužení a recyklace. Zasedání se konalo jako hybridní akce (na místě a virtuálně). Na tomto semináři byly představeny první výsledky projektu OPTIMO.
Typ akce: Workshop
26.01.2022 - 26.10.2022
Dne 26.01.2022 proběhlo první setkání s projektovým týmem online. Byl projednán průběh projektu a další kroky.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Cílem tohoto projektu je upozornění na vysoký potenciál extrémně acidofilních bakterií, které odbourávají síru, z hlediska nákladově výhodné a efektivní biogenní produkce kyseliny sírové. 

 

Kyselina sírová je s roční produkcí cca 284,4 milionů tun (rok 2020) celosvětově největší masově využívaná chemikálie, její výroba je ale spojena s vysokou potřebou energie. Na druhé straně vzniká ve velkém množství elementární síra jako vedlejší produkt, např. při rafinování plynu, oleje a ropy. Množství síry jako vedlejšího produktu je tak vysoké, že i po průmyslové spotřebě síry zůstává 7 milionů tun nevyužitých. Acidofilní bakterie odbourávající síru mohou tento nevyužitý zdroj využít a produkovat z něho kyselinu sírovou nákladově výhodně a efektivně. Tato biologicky vyrobená kyselina sírová může být využita pro ekologické (biologické) loužení sekundárních surovin. Díky přeshraniční spolupráci, která je nezbytná, aby se zpracovaly a vyřešily nejrůznější otázky, se zúčastněné regiony posílí jako inovativní centrum environmentální biotechnologie. 

Výstupy projektu

Aktivita pro optimalizaci biogenní produkce kyseliny sírové