POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2017 - 31.12.2019

Alokované prostředky EFRR:

982 670,24 €

Číslo projektu:

ATCZ143

Zkratka:

Bilaterale Designnetzwerke

Vedoucí partner:

MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Rainald Franz (rainald.franz@mak.at)

Partneři projektu:

 • Moravská galerie v Brně
 • Město Brtnice

O projektu:

Předmětem projektu je zprostředkování středoevropské moderny širokému publiku a zprostředkování kulturního dědictví v kontextu přítomnosti a budoucnosti.

Nejnovější události

09.10.2019 - 13.10.2019

Typ akce: Výstava
01.07.2019 - 27.10.2019
Muzeum Josefa Hoffmanna v současnosti prezentuje novou sezónní výstavu Josef Hoffmann – Otto Prutscher, která představuje dílo rakouského designéra a architekta, který patřil k žákům a později také k nejbližším spolupracovníkům Josefa Hoffmanna.
Typ akce: Výstava
19.12.2018 - 22.04.2019
Při příležitosti 100. výročí úmrtí Kolomana Mosera (1868–1918) si letos MAK uctil tohoto významného umělce doposud největší monografickou výstavou k jeho rozsáhlému a vizionářskému dílu.
Typ akce: Výstava

Podrobnější informace

Projektové konsorcium sestává ze dvou musejních zařízení, která se zabývají středoevropskou modernou a kulturním dědictvím, které zůstalo zachováno z tohoto významného období (1890 až 1938), a z města Brtnice, v jehož vlastnictví se dům Josefa Hoffmanna nachází. Toto kulturní dědictví je vedeno MAK – Rakouským museem užitého / současného umění a Moravskou galerií v Brně pod názvem „Muzeum Josefa Hoffmanna“ jako společná expozitura v Brtnici. Byl to rodičovský dům Josefa Hoffmanna a sloužil mu jako pole pro procvičování jeho tvůrčích myšlenek. Jeho designerské a architektonické návrhy měly rozhodující vliv na vývoj středoevropské moderny.

Předmětem projektu jsou

 • zprostředkování středoevropské moderny pokud možno širokému publiku,
 • zprostředkování kulturního dědictví v kontextu přítomnosti a budoucnosti,
 • motivování kreativního a uměleckoprůmyslového sektoru v oblasti projektu a
 • zlepšení v Muzeu Josefa Hoffmanna s větší přístupností pro vědce, turisty a místní návštěvníky.


Široké vědomosti o tomto společném kulturním dědictví podporují kohezi v oblasti programu, která byla přerušena nejen jazykovou a zemskou hranicí, nýbrž především neblahými politickými a vojenskými událostmi do roku 1948 a pak do roku 1989 železnou oponou. Středoevropská moderna se tím ve skutečnosti mohla úspěšně a mezinárodně trvale vyvíjet, protože existovala zemské hranice překračující výměna mezi umělci a architekty z Rakouska a z České republiky, která pro některé proponenty začala již v mládí a pro jiné pak později na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni.

Tato přeshraniční spolupráce má být také projektem nově stimulována. K tomu budou projektoví partneři organizovat Design Camps a inovativní workshopy na Jižní Moravě a ve Vídni vytvářet v „laboratoři řemesel“ těsný vztah mezi kreativní spoluprací a potenciály růstu regionu. Nezávisle na tom přinesou atraktivní výstavy a doprovodné programy v projektu podnět pro navštěvování museí a sbírek. Přitom je třeba oslovit regionální publikum a lidi z druhé strany hranice a mezinárodní turismus a motivovat je k návštěvě.

Projekt chce bez ohledu na hranice ukázat vztah kulturního dědictví a současnosti, najít vztah historické moderny minulého století s přelomem k „digitální moderně“, na jehož počátku teprve stojíme a který trvale změní všechny oblasti života lidí. I přesto zůstává kulturní dědictví moderny v ohnisku projektu s menší výstavou v Brně a Brtnici, přepracováním stálé výstavy v brněnském Místodržitelském paláci a s cyklem výstav ve vídeňském MAK.

Výstupy projektu

 • Vnímání společného kulturního dědictví prostřednictvím společných výstav
 • Rekonstruované a veřejnosti adekvátně zpřístupněné prostory ve dvou objektech kulturního dědictví v České republice
 • Kooperace mezi MAK a MG při výstavách a akcích
 • Propojení s výzkumem a vědou
 • Zapojení řemesel a průmyslového hospodářství
 • Inovativní příspěvky z oblasti designu a užitého umění a veřejná prezentace a diskuse o příspěvcích