POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

VHODNÝMI PARTNERY JSOU:

 • veřejné a soukromé výzkumné instituce,

 • školy, vysoké školy a univerzity,

 • subjekty veřejné správy (stát, spolková země, kraj, region, obce a jimi zřizované organizace),

 • neziskové organizace,

 • malé a střední podniky,

 • evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS),

 • další instituce – zástupci zájmů,  spolky, komory a sdružení.

   

 Do oblasti podpory nespadají:

 • fyzické osoby

 • politické strany 

  Detailní přehled vhodných partnerů projektu naleznete v příloze P01 Příručky pro žadatele.