POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Srdečně Vás vítáme na webových stránkách programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika pro programové období 2014-2020.

Pokud hledáte možnost získání dotace na realizaci projektu s rakouským partnerem, jste na správné adrese.

Mezi základní předpoklady pro získání dotace patří:

  • Rakouský partner projektu

  • Společná realizace aktivit s rakouským partnerem

  • Plánované aktivity musí spadat do jedné ze čtyř prioritních os (viz prioritní osy)

  • Mít k dispozici finance na předfinancování projektu (prostředky jsou vypláceny po prokázání a kontrole výdajů, cca 2x ročně)

Pokud Vás náš dotační program zaujal, více informací naleznete v Příručce pro žadatele, která je ke stažení zde.

Finální verzi Programu spolupráce naleznete zde.