POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

VÝZNAMNÉ ZMĚNY OPROTI PROGRAMU EÚS 2007-2013 

  • Projektové žádosti budou podávány elektronicky prostřednictvím nového elektronického monitorovacího systému (eMS)

  • Komunikace se žadatelem, příp. příjemcem ohledně projektu se bude odehrávat prostřednictvím tohoto webového prostředí (eMS)

  • Bude kladen větší důraz na výstupy projektu a jejich splnění

  • Zjednoduší se vykazování režijních výdajů a personálních nákladů (možnost volby paušálu nákladů)

  • Vhodnými partnery projektu jsou stále veřejnoprávní instituce nebo neziskové organizace. Nově mohou být partnery projektu i podnikatelé.