POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Podporované území zůstává stejné jako v programu EÚS AT-CZ 2007-2013. Je vymezeno regiony NUTS III.


Česká republika: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina
Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf
 
Program podporuje pouze projekty, jejichž aktivity budou mít dopad ve zmíněném programovém území. Partneři musí pocházet z Rakouska nebo z České republiky. Partneři projektu nemusí mít své sídlo v programovém území, v každém případě je však nutno doložit účinek případně výstup projektu v programovém území.


GFX | mapa.png