POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Tato sekce Vám poskytne základní informace k jednotlivým fázím realizace Vašeho projektu. Podrobné informace naleznete v Příručce pro příjemce.

Další informace k Náležitostem dokladování pro české projektové partnery naleznete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky.