POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

V případě, že část aktivit nebude zabezpečena přímo partnerem, ale bude realizována na základě jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, musí projektový parter při uzavírání takových smluv postupovat v souladu s unijní, programovou či národní legislativou, případně dalšími předpisy, které stanovují pravidla pro zadávání veřejných zakázek (viz dále).

Smyslem je umožnit rovný přístup všem potenciálním dodavatelům a zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Konkrétní postup zadávání veřejných zakázek se s ohledem na odlišnou národní legislativu liší na české a rakouské straně programového území.