POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Ze smlouvy o poskytnutí prostředků EFRR pro Vás mimo jiné vyplývá povinnost pravidelně zveřejňovat aktuality týkající se průběhu realizace projektu. S cílem příjemcům prostředků plnění této povinnosti co nejvíce usnadnit vznikl iBox - společná webová databáze všech projektů.

Po přihlášení na naší webové stránce se dostanete do přehledného rozhraní, jehož prostřednictvím můžete na stránku svého projektu přidávat informace o realizovaných aktivitách, dosažených výstupech a výsledcích. Podrobnější informace najdete v Příručce k iBoxu.

Jak vyplývá ze smlouvy, webová stránka projektu by měla být aktualizována alespoň jednou za monitorovací období.