POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

LOGO PROGRAMU

Zde si můžete stáhnout logo programu.

K dispozici máte dvě varianty. Kompletní variantu (s odkazem na fond EFRR) v barevném provedení jste povinni na publikačních materiálech uvést vždy. V ojedinělých (zdůvodnitelných) případech je možné použít druhou variantu (logo bez odkazu na fond EFRR) či jednobarevné provedení obou variant. V případě potisku menších propagačních předmětů, jako jsou např. propisky, doporučujeme použít logo bez odkazu na fond EFRR.

Přesný návod ke správnému používání log naleznete v Příručce pro příjemce.

LOGO s odkazem na fond EFRR

LOGO bez odkazu na fond EFRR

Vlajka EU

Vzor A3-plakát

Vzor prezenční listiny

 BROŽURA S PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 2007-2013


DATABÁZE PROJEKTŮ - iBox

Zde si můžete stáhnout Příručku k iBoxu.