POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

 

Seznam schválených projektů

Zde si můžete stáhnout tabulku s přehledem všech projektů, které byly podpořeny v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Užitečné odkazy

Evropská unie 

http://europa.eu/

Právo Evropské unie:
http://eur-lex.europa.eu/ 

 

Česká republika
Evropské strukturální a investiční fondy
http://www.strukturalni-fondy.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
http://www.mmr.cz/

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
http://www.crr.cz/

Jihočeský kraj
http://www.kraj-jihocesky.cz/

Jihomoravský kraj
http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Kraj Vysočina
http://www.kr-vysocina.cz/

 

Rakousko
Země Dolní Rakousko
http://www.noe.gv.at/

Země Horní Rakousko
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/

Město Vídeň
http://www.wien.gv.at/