POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Smlouva o poskytnutí prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je uzavírána na základě schválení projektu Monitorovacím výborem mezi Řídicím orgánem a Vedoucím partnerem projektu.