POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

0,00 €

Číslo projektu:

ATCZ287

Zkratka:

TECHBIKOM

Vedoucí partner:

Vysoké učení technické v Brně

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Lucy Vojtová, lucy.vojtova@ceitec.vutbr.cz

Partneři projektu:

  • Kompetenzzentrum Holz GmbH

O projektu:

Hlavním výstupem bude funkční vzorek -  nanovlákenný polymerní materiál obsahující antibakteriální i antivirotické složky, které bude možné zpracovat do formy roušek či respirátorů efektivních například i v koronavirové prevenci v rámci nemoci COVID-19.

Nejnovější události

08.12.2022 - 09.12.2022
Projekt TECHBIKOM byl prezentován na Mezioborové konferenci Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny, Mikulov
Typ akce: Konference
06.12.2022
The TECHBIKOM project was presented at the International workshop on Characterization of synthetic and natural macromolecules, Brno
Typ akce: Workshop

Výstupy projektu

Hlavním výsledkem bude nový výrobek připravený nanotechnologiemi do formy vlákenného polymerního materiálu obsahující antibakteriální i antivirotické složky. Inovací je použití polymerů z obnovitelných zdrojů a zabudování bioaktivních složek získaných technologiemi zpracování odpadní kůry přímo do formy polymerních vláken, které je možné dále zpracovat do formy roušek či respirátorů. Výsledné materiály budou optimalizovány z hlediska antibakteriální účinnosti a z hlediska rychlosti biologického odbourání. Postupy izolace bioaktivních složek z kůry, zpracování různých směsí polymerů a výsledné využití nanotechnologií do finálního produktu významně přispěje k OP10 v rámci ekologické inovace zvýšením využití odpadní kůry, snížením množství odpadů a synergickým využitím inovativních postupů do zdravotnických produktů.