POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.09.2016 - 31.08.2019

Alokované prostředky EFRR:

423 579,41 €

Číslo projektu:

ATCZ71

Zkratka:

GrünRaum

Vedoucí partner:

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Monika Hlávková (hlavkova@ccrjm.cz)

Partneři projektu:

  • Die Gärten Niederösterreichs – Verein zur Förderung der Gartenkultur
  • IMC Fachhochschule Krems

O projektu:

Cílem projektu je vybudovat společnou síť v oblasti zelených prostor, která umožní výměnu znalostí, a společnou nabídku kulturního a přírodního bohatství s přeshraničními příběhy a inovativními akcemi.

Nejnovější události

24.06.2019
Během května a června 2019 se práce projektového týmu Centrály cestovního ruchu-Jižní Morava a spolku Die Gärten Niederösterreichs zaměřila na komunikaci se zástupci médií, cestovních kanceláří a prezentaci během Víkendu otevřených zahrad v Dolním Rakousku a na jižní Moravě.
Typ akce: Prezentace
11.03.2019
Srdečně Vás zveme v rámci projektu GrünRaum, ATCZ71 na 3. setkání partnerů sítě a workshop k tématu „zelených prostor na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku“!
Typ akce: Workshop
24.10.2018
V září 2018 se uskutečnily další ze série odborných exkurzí v rámci projektu "GrünRaum - Zhodnocení zelených prostor" za účelem výměny zkušeností.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Spolek „Zahrady Dolního Rakouska -Die Gärten Niederösterreichs“ má v současnosti 127 členů a aktivně pracuje na rozvoji nabídky v oblasti ukázkových zahrad v Dolním Rakousku. Ale chybějí fundované informace jak o cílových skupinách historických parků a zahrad, tak i o jejich specifických potřebách. V současnosti je k dispozici velice málo vědeckých poznatků k těmto tématům. Na jižní Moravě i na Vysočině vzniklo mnoho projektů na revitalizaci historických parků a zahrad, ale chybí zde znalosti o využití v cestovním ruchu a společná propagace. Regiony mají nevyužité přírodní a kulturní bohatství, které by mělo být zpřístupněno turistům.

Díky znalosti metod a zkušenostem z výzkumu IMC Fachhochschule Krems se může uskutečnit zjištění chybějících informací k potřebám různých návštěvníků zahrad a jejich požadavků na zážitky. Výsledky vědeckých studií budou zpracovány v podobě manuálu s kvalitativními kritérii pro zhodnocování zelených prostor a sloužit jako báze pro další rozvoj produktu, aby byla zvyšována kvalita zážitků v parcích a zahradách.Dále budou vypracovány nové společné přeshraniční nabídky s příběhy v oblasti zelených prostor a prezentovány na trhu. Tyto nabídky budou zviditelňovat jak společné, tak i lokální zajímavosti hmotného a nehmotného kulturního a přírodního bohatství zelených prostor, představeny různým cílovým skupinám a motivovat k návštěvě a dovolené v regionech. Hlavním cílem projektu je dosáhnout zvýšení zájmu návštěvníků o kulturní a přírodní bohatství zelených prostor.

Díky projektu bude vybudována přeshraniční společná nabídka historických parků a zahrad na jižní Moravě, Dolním Rakousku a také na Vysočině a tak zajištěno jejich trvale udržitelné zachování, zhodnocení a využití. K nejdůležitějším výsledkům projektu patří společná síť v oblasti zelených prostor, která umožní výměnu znalostí a společná nabídka kulturního a přírodního bohatství s přeshraničními příběhy a inovativními akcemi, aby byla stržena pozornost na tuto společnou nabídku. Inovativní charakter tohoto projektu je mimo jiné v plánovaných akcích (pop-up zahrady) a v přípravě příběhů ve formě storytellingu. Tím nebude podpořen pouze přeshraniční výletní turismus, ale díky propagaci např. v Německu budou návštěvníci pomocí nového atraktivního programu motivovavání k tomu, aby navštívili více míst na jižní Moravě, Vysočině a v Dolním Rakousku, ti tak stráví v regionu delší čas a tím se navýší počet přenocování v regionu. Výsledky projektu budou dostupné všem partnerům a dalším zájemcům z řad parků/zahrad. Budou také přenositelné pro jiné regiony.

Výstupy projektu

  • Společná síť v oblasti zelených prostor
  • Společná nabídka kulturního a přírodního bohatství s přeshraničními příběhy a inovativními akcemi