POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Přílohy k Pozvánka na 3. přeshraniční setkání sítě zelených prostor a workshop

Přílohy k Příručka pro zahrady, parky a další zelené prostory

Přílohy k Pozvánka na 2. přeshraniční setkání sítě zelených prostor a workshop

Přílohy k Výzva pro zahrady/parky a další zelené prostory

Přílohy k Projektová exkurze

Přílohy k Pozvánka na 1. přeshraniční setkání sítě zelených prostor a workshop