POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.06.2019 - 30.11.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 281 493,15 €

Číslo projektu:

ATCZ185

Zkratka:

Regionem Renesance proti proudu času

Vedoucí partner:

Mikroregion Třešťsko

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Tomáš Burian

Partneři projektu:

 • Mikroregion Telčsko
 • Mikroregion Dačicko
 • Jemnický mikroregion
 • Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.
 • Zukunftsraum Thayaland
 • Kleinregion ASTEG

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu, a to díky vytvoření "interaktivní" cyklotrasy s názvem "Region renesance". V rámci projektu budou zdokumentovány důležité památky na této trase. Zrealizována budou informativní opatření, za účelem zvýšení povědomí o nově vybudovaných, opravených resp. zpřístupněných památkách.

Nejnovější události

11.10.2022 - 11.10.2022
Zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu ATCZ185, která se uskuteční dne 11. 10. 2022 na Zámku v Třešti.
Typ akce: Konference
26.05.2022
V rámci projektu Regionem Renesance proti proudu času podpořeném z programu Interreg V-A Rakousko - Česká Republika byly úspěšně realizovány další aktivity a ty Vás zvou k návštěvě. Přijeďte si prohlédnout bylinkovou Stezku do Nové Říše a po cestě se zastavte na místě s výhledem na údolí Řeky Dyje.
Typ akce: Tisková zpráva
29.10.2021 - 29.10.2021
V rámci projektu ATCZ185 financovaného z programu Interreg V-A Rakousko Česká republika jsou připravovány a realizovány bylinkové zahrady.
Typ akce: Tisková zpráva

Podrobnější informace

Cílem předkládaného projektu je realizovat opatření zaměřená na obnovu a ochranu přírodního bohatství v tzv. "Regionu Renesance": zpřístupnění / obnova naučných stezek; vytvoření / zprístupnění muzejních expozic; připomenutí tradice sběru bylin  avýskytu vzácných dřevin v regionu.

 

Výstupy projektu

Investiční aktivity:

 • zpřístupnění / obnova naučných stezek („Tradice kamenictví v Mrákotíně“, „Po dolování stříbra“, „Hornictví – Karlstein, Raabs, Gastern“, „Regenerace říčních koupelí – Thayaland“ atd.);
 • vytvoření / zpřístupnění muzejních expozic („Podzemní prostory v době františkánů Jemnice, „Rok betlémáře – Třešť“, „Historický model města Jemnice“ atd.);
 • připomenutí tradice sběru bylin a výskytu vzácných dřevin Bylinkovástezka ´Býtvodou´, „Arboretum Jemnice“, „Bylinkové centrum – Karlstein“ atd.)

 Neinvestiční aktivity:

 • společný digitální archiv "Regionu Renesance" – sběr dat o zapomenutých místech; fotodokumentace; rozhovory s pamětníky.

Informační opatření:

 • workshopy;
 • cyklojízdy s průvodcem;
 • putovní výstava;
 • mobilní aplikace – průvodce po interaktivní trase „Proti proudu času“.