POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.01.2022 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

505 025,73 €

Číslo projektu:

ATCZ288

Zkratka:

ATCZ kulinarisch

Vedoucí partner:

Jihočeský kraj

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

MgA. Josef Korda (korda@kraj-jihocesky.cz)

Partneři projektu:

  • Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
  • Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum
  • Universität Salzburg

O projektu:

Cílem tohoto projektu je zmapování společného kulinářského dědictví, nalezení společných kořenů stravování, zpracování databáze a položení vědomostní základny pro další navazující výzkum v oblasti historie a kultury stravování. Partneři chtějí v rámci síťové spolupráce zahájit zpracování dějin kultury stravování ve společném kulturním prostoru, sestavit příslušnou databázi z dostupných dokumentů o kultuře stravování v Čechách, na Moravě a ve Vídni v období 1750-1918.

Nejnovější události

21.12.2022
Zveme Vás na právě probíhající výstavy v Jindřichově Hradci, ve Znojmě a ve Vídni.
Typ akce: Ostatní

Podrobnější informace

Projektoví partneři budou ve vzájemné spolupráci zkoumat a digitálně archivovat historické dokumenty o stravování v letech 1750-1918 v Čechách, na Moravě a ve Vídni a budou provádět rešerše pramenů historického vývoje vídeňských a českomoravských kuchyní. Historici a etnologové budou bádat v knihovnách a archivech příslušných kulturních oblastí. Partneři ve Znojmě a Jindřichově Hradci budou zkoumat a zpracovávat dokumenty z česko-moravské perspektivy, zatímco partneři na rakouské straně se budou zabývat výzkumem pramenů a zpracováním vídeňské kuchyně.

Výstupy projektu

Výsledky projektu se promítnou na 16 výstavních panelů a do publikace/almanachu jako výsledného svazku výstavy. Vznikne putovní výstava, která bude uvedena na více místech projektu (min. Znojmo, Jindřichův Hradec, Vídeň), která bude prezentovat hlavní výsledky rešerše a databáze receptů. Ty budou uvedeny rovněž na internetu, v elektronických médiích a zejména ve společné publikaci/ almanachu, která bude hlavním odborným výstupem spolupráce partnerů. Dále se uskuteční řada pracovních setkání partnerů i odborné veřejnosti, workshopů a konferencí, významná je především závěrečná konference pro širší veřejnost, na které budou publikovány závěry projektu a představena finální publikace/almanach výstavy.