POZOR! Informace k programovému období 2021-2027 naleznete na novém webu interreg.at-cz.eu.

Základní informace o projektu

Délka trvání projektu:

01.07.2021 - 31.12.2022

Alokované prostředky EFRR:

1 555 494,87 €

Číslo projektu:

ATCZ278

Zkratka:

GJM200

Vedoucí partner:

Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Kontaktní osoba vedoucího partnera:

Monika Zicháčková

Partneři projektu:

  • Masarykova univerzita
  • Universität Wien
  • Universität für Bodenkultur Wien

O projektu:

Hlavním cílem projektu je navázání dlouhodobé přeshraniční spolupráce při propagaci a péči o Mendelův odkaz, jakož i vytvoření prostoru pro přeshraniční spolupráci a kulturní a vědeckou výměnu.

Nejnovější události

12.11.2022
Obnovený Mendelův skleník byl slavnostně otevřen dne 12.11. 2022 za účasti více než 250 osob z České republiky, Rakouska a dalších osob ze zahraničí. Jednalo se o významné představitele Vlády, ČR, české státní správy a samosprávy, české a rakouské akademické obce jakož i veřejnosti. Nejprve proběhla přednáška P. Migueal Ángela Orcasitas Gómeze, OSA, doktora církevních dějin, licenciáta geografie a dějin s názvem Mendelovo lidské a náboženské dobrodružství, poté následovalo již samotné otevření skleníku i s žehnáním otce biskupa brněnského.
Typ akce: Konference
02.11.2022 - 03.11.2022
Světově uznávaného vědce a zakladatele genetiky přiblížily 2. a 3. listopadu 2022 přednášky a doprovodný program pro veřejnost. Program přednášek se zaměřil na Mendelovy kontakty za jeho života i po něm, recepci Mendelovy osobnosti i jeho práce, přijetí i zneužití Mendela v rámci ideologií 20. století a překlady Mendelova díla. Součástí programu byl i koncert a komentované prohlídky, které poskytly příznivé podmínky pro navázání kontaktů a budování sítí s dalšími institucemi.
Typ akce: Seminář
13.10.2022 - 14.10.2022
Sympozium pořádala Katedra evoluční biologie Vídeňské univerzity a ve dnech 13. až 14. října 2022 proběhlo v Institutu Konrada Lorenze pro výzkum evoluce a poznání (KLI) v Klosterneuburgu. Pozváno bylo dvanáct vědců, aby se podělili o své úvahy o dlouhém dosahu Mendelova díla v dějinách vědy, v biologii, ve vzdělávání a komunikaci vědy, v medicíně a konečně v sociální politice a společnosti.
Typ akce: Seminář

Podrobnější informace

Osobnost G.J. Mendela a jeho objev zákonů dědičnosti lze označit za přeshraniční symbol a společné dědictví AT-CZ. Jeho dílo je komplementárně spojeno s městy Vídeň a Brno.

Hlavními výstupy projektu budou společná strategie pro popularizaci Mendelova odkazu a obnovený Mendelův skleník, polyfunkční prostor určený pro kulturní a vědecké akce. 

Realizací projektu se zvýší povědomí o Mendelově odkazu a obnoví se kulturní památka, která je vnímána jako symbol genetiky. Propagace Mendelova odkazu bude probíhat na základě přeshraničních aktivit pro veřejnost. Inovativní je přeshraniční spolupráce na celospolečenské snaze prezentovat Mendela jako významné pojítko mezi AT a CZ. 

Výstupy projektu

  • Obnova Mendelova skleníku
  • Strategický plán propagace Mendelova odkazu vědě, kultuře a lidstvu v ČR a Rakousku